Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis

Deze week is de leidraad ‘Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis’ gepubliceerd. Deze leidraad is geformuleerd door het expertiseteam infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten. Het document bevat aanbevelingen voor een optimale inzet van ziekenhuismedewerkers, waarbij de gezondheid van de medewerkers zelf, en het minimaliseren van het risico op besmetting van patiënten, cliënten of collega’s, het uitgangspunt is.

Het beschreven beleid is onder andere van toepassing voor alle ziekenhuizen en alle instellingen binnen de medisch-specialistische zorg. Het document is vooraf voorgelegd aan onder andere de organisaties NVZ en de NFU. Voorzitter van de expertisegroep is Andreas Voss, arts-microbioloog, Radboudumc/Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en bestuurslid van de NVMM. Het Expertiseteam geeft aan dat bij het opstellen van het document is uitgegaan van de meest actuele kennis van de COVID-19 pandemie en de huidige context. Mocht er verandering optreden in de context dan kan het zijn dat er op een later moment aanpassingen aan het document worden gedaan. Uiteraard kan deze basisset aan uitgangspunten afhankelijk van de lokale omstandigheden/epidemiologie verder worden aangescherpt.

De leidraad is geldig vanaf 24 augustus 2020. Het document kan tussentijds worden bijgewerkt en/of gewijzigd. De meest actuele versie is de versie die staat op de website van de Federatie Medisch Specialisten en die van het RIVM.