Standpunt over temperatuurmeting bij screening COVID-19

Om duidelijkheid te geven over het nut van temperatuurmeting als methode voor screening op COVID-19, publiceert de Federatie een standpunt ‘Temperatuurmeting in het kader van screening aan de poort op COVID-19 in het ziekenhuis’. In dit standpunt wordt geadviseerd om deze temperatuurscreening niet standaard uit te voeren.

Omdat koorts een van de klachten is bij COVID-19, werd in het voorjaar van 2020 in een aantal ziekenhuizen aan de poort hierop gescreend. Hierbij werden onder andere contactloze temperatuurmetingen gebruikt om te kijken of patiënten, begeleiders, bezoekers en ziekenhuispersoneel koorts hebben. Het was echter de vraag of temperatuurmetingen bruikbaar zijn bij het screenen van op COVID-19 en zo ja, welke methode dan de voorkeur heeft. Dat is nu onderzocht.

In dit standpunt wordt afgeraden om temperatuurscreening standaard toe te passen bij het screenen aan de poort van patiënten, begeleiders, bezoekers en ziekenhuispersoneel op COVID-19. De redenen hiervoor zijn de onbetrouwbare meetresultaten bij het gebruik van contactloze thermometers, het feit dat COVID-19 patiënten niet altijd (al) koorts hebben en patiënten koortsonderdrukkende middelen kunnen gebruiken.

Het standpunt is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF), in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Bekijk het standpunt Temperatuurmeting in het kader van screening aan de poort op COVID-19 in het ziekenhuis