Schrapsessie kwaliteitsregistratie intensive cares

Bijna 20% van de indicatoren binnen de intensive care staan op de nominatie om geschrapt te worden. Dat is het resultaat van een schrapsessie met ruim 50 intensivisten en intensive care verpleegkundigen over de kwaliteitsregistratie voor intensive cares: NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) bij de Federatie Medisch Specialisten.

Kwaliteitsregistraties, zoals NICE, hebben een belangrijke spiegelfunctie voor zorgprofessionals, waardoor inzicht wordt verkregen in wat er goed gaat en wat verbeterpunten zijn. Bovendien vormt deze informatie een belangrijke basis voor het samen beslissen tussen patiënt (of diens familie) en arts over het behandelproces van de patiënt. Het schiet echter zijn doel voorbij als de baten niet opwegen tegen de administratielasten.

Inspraak

Met deze schrapsessie gaf NICE gehoor aan de behoefte bij intensivisten en intensive care verpleegkundigen om de administratielast te verminderen en meer inspraak te hebben in wat er geregistreerd wordt in NICE. Om dit inzichtelijk te maken heeft NICE voor de schrapsessie een enquête bij alle IC’s uitgezet met de vraag welke kwaliteitsindicatoren van NICE geschrapt kunnen worden, welke zinvol waren en waarover nog discussie bestaat.

Zin en onzin

In een volle zaal voerden de deelnemers constructieve discussies over het verbeteren van kwaliteit, met oog voor de administratieve last. Tijdens de discussie werd duidelijk dat, met name door de afhankelijkheid van de epd-leveranciers, het ophalen van deze gegevens uit de bestaande systemen regelmatig niet of alleen tegen hoge kosten is te realiseren. Ook werd de zin en onzin van de benchmarks, kwaliteitsindicatoren, complicatieregistraties en andere modules binnen de NICE gepeild en besproken. Gebruikt men de gegevens om zelf te sturen en te verbeteren? Is er een wettelijke plicht? Zijn de definities eenduidig genoeg om te benchmarken? Zijn er eventueel andere manieren om hetzelfde te meten? Met name een aantal (niet te beïnvloeden) ‘complicaties’ en indicatoren die in het verleden door externe partijen zijn gedefinieerd (zoals het aantal hypo- en hyperglycaemiën) bleken weinig draagvlak te hebben en staan op de nominatie om geschrapt te worden.

Aanpassingen

Met de uitkomsten van de schrapsessie gaat de commissie kwaliteitsindicatoren van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) samen met NICE aan de slag om een definitief voorstel voor aanpassingen te formuleren. 20% van de indicatoren staat op de nominatie om geschrapt te worden. De verwachting is dat deze voor het eind van het jaar worden gecommuniceerd aan alle deelnemers en de epd-leveranciers.