Richtlijn Inflammatoire darmziekten herzien

De groep patiënten in Nederland met Inflammatoire darmziekten (IBD) is groot: circa 90.000 patiënten lijden aan colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Omdat er veel nieuw onderzoek is gepubliceerd, is de richtlijn Inflammatoire darmziekten geactualiseerd. De richtlijn gaat in op verschillende aspecten omtrent de behandeling van volwassenen met IBD, zoals de rol van voeding en voedingssupplementen, de behandeling van patiënten met een maligniteit in het verleden, patiënten ouder dan 60 jaar en zwangere patiënten. Ook wordt ingegaan op de behandeling van perianale fistels en het preoperatieve beleid.   

Wat is er veranderd?

  • De modules over dieet en voedingssupplementen zijn herzien. Er is aandacht voor meerdere voedingssupplementen (in de oude richtlijn was dit alleen omega-3 en probiotica). Helaas is het vanwege het ontbreken van gegevens nog niet mogelijk om concrete aanbevelingen te doen over de rol van specifieke diëten. Dat geldt ook voor de meeste voedingssupplementen, m.u.v. specifieke situaties voor probiotica.  
  • Het onderdeel over behandeling tijdens zwangerschap is aangevuld met aanbevelingen over nieuwe medicamenten. Hierin wordt ook ingegaan op het belang van een preconceptioneel consult. 
  • Verder zijn er nieuwe modules ontwikkeld: o.a. adaptatie van de ECCO richtlijnen met betrekking tot de behandeling van perianale fistels (inclusief stamceltherapie) en invulling van preoperatief beleid. Hierbij heeft de werkgroep een aantal aanpassingen gemaakt.  
  • Ook zijn er nieuwe modules ontwikkeld over medicamenteuze behandeling van patiënten met een maligniteit in het verleden en patiënten ouder dan 60 jaar en is er aandacht voor de behandeling van vermoeidheid.  
  • Tot slot wordt er verwezen naar de Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen, waarbij er enkele aspecten zijn aangevuld op het gebied van inhoud en organisatie. 

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de Heelkunde (NVvH), Interne geneeskunde (NIV), Radiologie (NVvR), Gynaecologie (NVOG), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD). Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van patiëntenorganisatie Crohn & Colitis NL. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. De richtlijn is geactualiseerd met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden medisch Specialisten (SKMS). 

Bekijk de richtlijn

Bekijk de stroomschema’s: