Registreren wordt makkelijker

Vanaf 1 januari 2020 kan een medisch specialist zelf de afweging maken of het openen van een tweede dbc gerechtvaardigd is. Het wordt daardoor eenvoudiger om ook geleverde zorg te registreren als medisch specialisten besluiten om niet te behandelen. Daarnaast kunnen zij makkelijker geleverde zorg aan patiënten van een collega registeren. De Federatie Medisch Specialisten zet hiermee samen met de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de toezichthouder NZa een nieuwe stap om de zorg te ontregelen, zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord.

Ingewikkelde regels

Een patiënt met bijvoorbeeld een gebroken been én maagklachten zal in het ziekenhuis door twee specialismen onderzocht worden voor deze twee verschillende zorgvragen. Als er voor de maagklachten geen diagnose wordt gesteld, dan mag de mdl-arts volgens de huidige NZa-regelgeving geen dbc openen, terwijl er wel uitgebreid onderzoek en diagnostiek heeft plaatsgevonden. Deze ingewikkelde regels rondom ‘parallelliteit’ - de regels die voorschrijven wanneer er twee of meer dbc’s naast elkaar geregistreerd mogen worden - veroorzaken in de praktijk de meeste administratieve last bij registeren.

Niet declareren

Het is dus ingewikkeld om werkzaamheden te registeren als je ervoor kiest om niet te behandelen, ook al is dit beter voor de patiënt. Het ‘even’ een collega medisch specialist vragen om mee te kijken bij de behandeling van een patiënt zorgt in de praktijk ook voor problemen, omdat deze collega niets mag registeren. Uiteindelijk kan hierdoor het ziekenhuis de zorg die deze medisch specialisten wel leveren, ook niet declareren bij de zorgverzekeraar.

Problemen verleden tijd

Met de vereenvoudigde NZa-regelgeving zijn deze problemen vanaf volgend jaar verleden tijd. Medisch specialisten kunnen voortaan zelf bepalen of ze een zorgtraject openen, en hoeven niet meer aan allerlei ingewikkelde voorwaarden en regels te voldoen. De mdl-arts in het voorbeeld zal dus ook de door hem geleverde zorg kunnen registreren. De Federatie werkt samen met de ziekenhuizen en zorgverzekeraars de komende tijd nog aan een gezamenlijke Registratiewijzer voor de eenduidige toepassing van deze sterk vereenvoudigde regels. Tot 1 januari 2020 blijven de huidige regels van toepassing.

Juiste zorg op de juiste plek

Eerder deze week maakte de NZa ook bekend dat er een zorgprestatie komt voor medisch specialistische zorg die thuis wordt geleverd, bijvoorbeeld via e-health. Dit betekent dat ook deze zorg nu geregistreerd en gedeclareerd kan worden. De nieuwe regel draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek: dichtbij huis als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet.

Lees meer over de Registratiewijzer
Lees meer over Juiste zorg op de juiste plek