Belangrijke wijzigingen registratieregels 2019

De registratieregels van de NZa bevatten voor 2019 een aantal belangrijke wijzigingen voor medisch specialisten. Zo is onder andere de regelgeving voor onderlinge dienstverlening aangepast, zodat er minder belemmeringen worden ervaren bij het geven van de juiste zorg op de juiste plek bij behoud van de hoofdbehandelaar. In de nieuwe Registratiewijzer 2019 van de Federatie Medisch Specialisten zetten we alle wijzigingen op een rij als ondersteuning bij correct registreren van behandelingen.

Eenvoudiger

De registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels van de NZa zijn zeer complex en geven ruimte voor verschillende interpretaties. Daarnaast worden ze meerdere malen per jaar gewijzigd. Dit leidt voor medisch specialisten tot veel onduidelijkheid. De Registratiewijzer 2019 maakt het voor medisch specialisten eenvoudiger om de geldende registratieregels toe te passen in de praktijk. Correct registreren helpt onjuist declareren door het ziekenhuis voorkomen.

Wijzigingen

Ten opzichte van 2018 is er een aantal belangrijke wijzigingen. Naast de aangepaste regelgeving voor onderlinge dienstverlening, kunnen in 2019 in het kader van taakherschikking intercollegiale consulten en medebehandelingen geregistreerd worden door verpleegkundig specialisten en physician assistants. Bij dergelijke samenwerkingsverbanden tussen instellingen is de voorwaarde van een contract tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar opgenomen in de regelgeving. Ook is er een aantal wijzigingen doorgevoerd op het vlak van tarieven voor beeldvormende diagnostiek en is een facultatieve prestatie opgenomen voor eerstelijnsdiagnostiek.

Ga naar de Registratiewijzer.