NZa: financieringsmogelijkheden transmurale zorg

Om juiste zorg op de juiste plek te realiseren, moeten zorgprofessionals over de lijnen heen kunnen samenwerken met andere professionals. Zo moet het mogelijk zijn om een deel van de behandeling van een patiënt in een andere zorginstelling, of zelfs thuis plaats te laten vinden. Ook moeten huisartsen laagdrempelig het advies van een medisch specialist kunnen vragen. Met meer financieringsmogelijkheden stimuleert de NZa deze transmurale zorg. 

In een tweetal factsheets legt de NZa uit hoe die mogelijkheden eruitzien: de factsheet Onderlinge dienstverlening en de factsheet Transmurale samenwerking

De factsheet Transmurale samenwerking beschrijft onder meer hoe zorgverleners transmurale samenwerking kunnen bekostigen. Voor medisch specialisten, physician assistants, verpleegkundig specialisten maar ook voor huisartsen en wijkverpleegkundigen worden hiervoor handvatten gegeven. Aandachtspunt is dat er wel aparte afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt moeten worden, omdat in de huidige bekostiging hier nog onvoldoende prestaties voor bestaan. 

De factsheet Onderlinge dienstverlening beschrijft hoe je externe expertise kunt financieren, en zo kunt bijdragen aan de continuïteit van zorg en onnodige doorverwijzingen kunt voorkomen. Bijvoorbeeld als een huisarts via een meekijkconsult de expertise inwint van een medisch specialist. De medisch specialist brengt het consult in rekening bij de huisarts, waardoor doorverwijzing naar de tweede lijn niet (altijd) nodig is.