Praktische Registratiekaart bij openen dbc

Wanneer mag een dbc geopend worden? Met de nieuwe Registratiekaart wordt het in één oogopslag duidelijk voor medisch specialisten en andere zorgprofessionals of een nieuwe dbc gerechtvaardigd is. Vanaf 2020 worden de regels voor het (parallel) openen van een dbc vereenvoudigd. De Federatie Medisch Specialisten ontwikkelde samen met de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de toezichthouder NZa deze Registratiekaart om de regelgeving zoals die per 2020 geldt in de dagelijkse praktijk beter te kunnen toepassen.

Vanaf 1 januari 2020 kan een medisch specialist zelf de afweging maken of het openen van een tweede dbc gerechtvaardigd is. Het wordt daardoor eenvoudiger om ook geleverde zorg te registreren als medisch specialisten besluiten om niet te behandelen. Daarnaast kunnen zij makkelijker geleverde zorg aan patiënten van een collega registreren. Het ziekenhuis kan op haar beurt door de geregistreerde zorg makkelijker declareren bij de zorgverzekeraar.

Ingewikkelde regels vereenvoudigd

Een patiënt met bijvoorbeeld een gebroken been én maagklachten zal in het ziekenhuis door twee specialismen onderzocht worden voor deze twee verschillende zorgvragen. Als er voor de maagklachten geen diagnose wordt gesteld, dan mag de mdl-arts volgens de huidige NZa-regelgeving geen dbc openen, terwijl er wel uitgebreid onderzoek en diagnostiek heeft plaatsgevonden. Met de wijzigingen in de regelgeving wordt dit per 2020 wél mogelijk. De ingewikkelde regels rondom ‘parallelliteit’ - de regels die voorschrijven wanneer er twee of meer dbc’s naast elkaar geregistreerd mogen worden - veroorzaken in de praktijk de meeste administratieve last bij registreren. De Registratiekaart biedt aan de hand van een aantal eenvoudige vragen in een beslisboom duidelijkheid.