Eerste consult mag ook op afstand, verplichting fysiek contact blijft

Het eerste consult tussen een medisch specialist en een patiënt mag vanaf 1 januari 2020 ook op afstand plaatsvinden, bijvoorbeeld door middel van een videoconsult. Nu is het nog verplicht dat een eerste consult altijd ‘face-to-face’ is, maar met de nieuwe regels van de NZa mag dat fysieke contact ook later tijdens het zorgtraject. De regels omtrent welke beroepsbeoefenaar welke zorgactiviteit mag registreren, blijven gelijk.

Met de nieuwe regel wil de NZa het makkelijker maken om zorg dichtbij de patiënt te leveren: ‘Nu leidt de regel er toe dat patiënten soms onnodig naar de polikliniek komen voor een gesprek met de arts, terwijl een digitaal consult ook voldoende kan zijn. In sommige gevallen is het juist in het belang van de patiënt om het gesprek met de arts bijvoorbeeld via telefoon of e-mail te voeren. Dit bespaart de patiënt reistijd en energie’.

Registratieregels versimpeld

Per 1 januari 2020 wordt er nog een aantal andere wijzigingen doorgevoerd. De NZa heeft de registratieregels rondom parallelliteit vereenvoudigd: een medisch specialist mag zelf de afweging maken of het openen van een parallel zorgtraject gerechtvaardigd is. Daarnaast krijgen medisch specialisten de mogelijkheid om in het kader van juiste zorg op de juiste plek een ‘klinische zorgdag in de thuissituatie’ te registreren.