Regiegroep (Ont)Regel de zorg

Op 26 november heeft minister Bruno Bruins van medische zaken de regiegroep (Ont)Regel de zorg gepresenteerd. Namens de medisch specialisten zit Marcel Daniëls, cardioloog en algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, in de regiegroep. Ook het ministerie van VWS is vertegenwoordigd. De regiegroep gaat zich richten op het aanjagen van de uitvoering van het actieplan (Ont)Regel de zorg.

De samenstelling van de Regiegroep (Ont)Regel de zorg:
Gerlach Cerfontaine (voorzitter)
Marcel Daniëls (vanuit medisch specialisten)
Rob Dillmann (ziekenhuizen)
David Voetelink (umc’s)
Ella Kalsbeek (huisartsen)
Jacobine Geel (ggz)
Gerben Klein Nulent (apothekers)
Henk Bakker ((wijk)verpleegkundigen)
Theo van der Bom (paramedici)
Guido van Woerkom(fysiotherapeuten),
Dianda Veldman (patiënten)
André Rouvoet (zorgverzekeraars)
Ronnie van Diemen (IGJ)
Marian Kaljouw (NZa)
Sjaak Wijma (Zorginsitituut)
Bas van den Dungen (VWS).