‘Realiseer juiste zorg op de juiste plek door netwerkgeneeskunde’

Patiënten, medisch specialisten, huisartsen, verzekeraars en andere zorgprofessionals praten maandag 18 februari met Tweede Kamerleden over het onderwerp ‘juiste zorg op de juiste plek’. Wat betreft de Federatie Medisch Specialisten gaat dit Rondetafelgesprek over de juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde. Het gaat om zorg dichtbij en rondom de patiënt en niet over het verschuiven van zorg en daarmee de patiënt van de ene naar de andere lijn.

Patiënt als uitgangspunt

Netwerkgeneeskunde neemt de behoefte van de patiënt als uitgangspunt waarbij verschillende zorgprofessionals in het netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen voor de patiënt. De ene keer is dit een huisarts, diëtist of fysiotherapeut, de andere keer een medisch specialist. Medisch specialisten werken volgens het principe van netwerkgeneeskunde, dus vanuit een netwerk, en zitten idealiter niet meer ‘vast’ aan de muren van één ziekenhuis. De Federatie wil af van het idee dat juiste zorg op de juiste plek het beste gerealiseerd kan worden als zorg - en dus de patiënt – verplaatst wordt tussen de lijnen. Dat is te beperkt, zegt de Federatie. Beter is om de patiënt, die uniek is, centraal te zetten. Afhankelijk van de zorg die nodig is, beweegt de juiste zorgverlener vanuit de juiste plek naar de patiënt toe.

Doelmatig

De Federatie ziet dat veel zorgverleners al werk maken van netwerkgeneeskunde. In feite is het afstemmen tussen huisarts en medisch specialist over wel of niet doorverwijzen al netwerkgeneeskunde. Volgens de Federatie zijn er ook veel medisch specialisten, huisartsen en paramedici die samen rondom specifieke aandoeningen netwerken oprichten om betere zorg te leveren. Zorg die ook nog eens doelmatig is. Een voorbeeld is Claudicationet, een netwerk van vaatchirurgen, huisartsen en fysiotherapeuten rondom patiënten met ‘etalagebenen’, pijn in de benen ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader. Deze patiënten komen via het netwerk snel in contact met een gespecialiseerde fysiotherapeut die hen verder helpt. Dotteren, à 6.000 tot 8.000 euro, met risico op complicaties en vaak nog een tweede keer dotteren tot gevolg, komt veel minder vaak voor.

Delen van voorbeelden

De Federatie ziet meer toekomst in het realiseren van juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde dan door het verplaatsen van zorg tussen de lijnen. Netwerkgeneeskunde is dan ook een van de vier pijlers van het visiedocument Medisch Specialist 2025. Goede voorbeelden zet de Federatie in de etalage om medisch specialisten te laten zien dat ze in feite al met netwerkgeneeskunde bezig zijn. De Federatie wil het medisch specialisten ook makkelijker maken door obstakels weg te nemen die hen weerhoudt om zorg te leveren vanuit een netwerk. Bijvoorbeeld door hen te helpen betere afspraken te maken over financiering en taakverdeling. Op 19 maart organiseert de Federatie het Congres Netwerkgeneeskunde om medisch specialisten en andere zorgprofessionals te inspireren om meer werk te maken van netwerkgeneeskunde. Meer informatie en inschrijven: www.demedischspecialist.nl/congresnetwerkgeneeskunde.