Publicaties Radar en Trouw over implantaten

Maandag 26 november berichten Trouw en Radar over het internationale toezicht op medische hulpmiddelen. Samen met een groep internationale journalisten is uitgebreid onderzoek gedaan naar implantaten en de mogelijke risico’s die implantaten kunnen hebben voor patiënten. De aandacht gaat met name uit naar VNS-implantaten (tegen epilepsie), de Nanostim draadloze pacemaker en siliconen borstimplantaten.

De Federatie Medisch Specialisten vindt het van groot belang dat medische implantaten veilig zijn en dat patiënten en artsen beschikken over goede informatie over de veiligheid van implantaten. Dit hebben we in een gesprek met de redactie van Trouw en Radar kenbaar gemaakt. Wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten hebben hun achterban geïnformeerd over de aankomende publicaties en voorzien van een Q&A voor patiënten en medisch specialisten. Zie bijvoorbeeld de berichtgeving op de website van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Ook de IGJ plaatste een reactie op de website.

Registratie implantaten

Wetenschappelijke verenigingen hebben al jaren hun eigen kwaliteitsregisters voor medische hulpmiddelen. Een verschil met het Landelijke Implantaten Register (LIR) is dat het LIR door VWS is geïnitieerd en met ingang van 1 januari 2019 is het voor iedere zorgverlener verplicht om gegevens van implantaties (volgens de zogeheten inclusielijst van VWS) daarin te registreren. De kwaliteitsregister van bijvoorbeeld de beroepsgroep orthopedie bevat patiëntgegevens, implantaatgegevens, operatiegegevens en uitkomstgegevens (over hoe het implantaat presteert). Met deze gegevens kan dus een slecht functionerende prothese gesignaleerd worden. Met het LIR is dat niet mogelijk. Vanwege de te voorziene dubbele registratielast pleitte de Federatie Medisch Specialisten in 2017 al voor om de implantaatgegevens vanuit de bestaande kwaliteitsregisters door te sluizen naar het LIR.

Melden van incidenten

Om duidelijkheid te verschaffen voor medisch specialisten over hoe te handelen bij incidenten of calamiteiten lanceerde de Federatie in 2017 de animatie ‘Calamiteit, complicatie of incident?’. De animatie is een uitbreiding op de eerder gepresenteerde factsheet ‘Melden onbedoelde gebeurtenissen en uitkomsten van zorg door medisch specialisten’. In de factsheet kunnen medisch specialisten de verschillende definities nalezen, zoals die momenteel in gebruik zijn, evenals de verantwoordelijkheden binnen de instellingen en te nemen stappen.