Minister Bruno Bruins op werkbezoek over medische implantaten

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft vandaag op uitnodiging van de Federatie Medisch Specialisten, en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) in het bijzonder, een werkbezoek afgelegd aan het Reinier de Graaf ziekenhuis. Tijdens het bezoek kreeg de minister een inkijk in de informatievoorziening van medische implantaten en het belang van kwaliteitsregistraties. De Federatie pleit voor een koppeling van de bestaande kwaliteitsregistraties van medische implantaten en het Landelijke Implantatenregister (LIR) dat per 1 januari 2019 is ingegaan.

Eind december presenteerde Minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen met betrekking tot medische implantaten gericht op het vergroten van de patiëntveiligheid. Dit naar aanleiding van de publicatie van de #implantfiles door dagblad Trouw en televisieprogramma Radar. Tijdens het werkbezoek heeft de minister meegelopen met intakegesprekken van twee patiënten die binnenkort een knieprothese krijgen. Daarnaast heeft de minister inzicht gekregen in de informatievoorziening van medische implantaten van fabrikant naar arts en vervolgens naar patiënt. Ter afsluiting van het bezoek heeft de minister kunnen zien hoe de registratie van het behandelingsproces in zijn werk gaat en op welke manier slecht functionerende protheses gesignaleerd kunnen worden via kwaliteitsregistraties. Minister Bruno Bruins over het werkbezoek: “Het was een heel prettig gesprek. Ik ben meegenomen in de patiëntreis. Van het begin van de kwaal, naar het gesprek met de arts, het gezamenlijk besluit om een implantaat te plaatsen tot de nazorg. Het belang dat wordt gehecht aan kwalitatief goede zorg, trots op het resultaat als de patiënt goed geholpen is en verantwoordelijkheid voor goede registratie tekenen de professional.”

Koppeling essentieel voor patiëntveiligheid
Kwaliteitsregistraties van wetenschappelijke verenigingen bieden aanvullende informatie over medische implantaten, die van groot belang zijn voor de patiëntveiligheid. Het kwaliteitsregister van bijvoorbeeld de beroepsgroep orthopedie bevat patiëntgegevens, implantaatgegevens, operatiegegevens en uitkomstgegevens (over hoe het implantaat presteert). Met deze gegevens kan een slecht functionerende prothese gesignaleerd worden. Informatie die het LIR niet genereert. Het belang van kwaliteitsregistraties van medische hulpmiddelen is voor de Federatie afgelopen jaren daarom reden geweest om bij de invoering van het LIR per januari 2019 te pleiten voor een koppeling met de bestaande kwaliteitsregistraties van wetenschappelijke verenigingen. Een pleidooi dat tot nu toe door het ministerie niet is omgezet in beleid. Daarnaast staat de Federatie op het standpunt dat kwaliteitsregistraties georganiseerd dienen te zijn als regulier onderdeel van het zorgproces en dus ook regulier onderdeel dienen te zijn van de bekostiging van de zorg. Het zijn deze kwaliteitsregistraties waardoor problemen met implantaten vroegtijdig aan het licht kunnen komen en die mede daarmee de zorg telkens kunnen verbeteren.

Goede gesprek
Eén van de maatregelen in de brief van de minister betreft een aanvulling op Samen beslissen gericht op het goede gesprek tussen arts en patiënt. De Federatie onderstreept het belang hiervan. Juist wanneer het nieuwe implantaten betreft is goede informatie-uitwisseling tussen arts en patiënt essentieel. In de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ is sinds enige jaren brede aandacht gevraagd voor het samen beslissen van arts en patiënt.

Campagne
Ook start de minister vanaf dit jaar met een campagne om artsen beter te informeren over de risico’s van implantaten en om zorgaanbieders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om incidenten te melden bij fabrikanten. Als er problemen ontstaan bij implantaten roept de Federatie op om dit te melden bij het RIVM en de fabrikant. Dit is niet altijd gemakkelijk, want welk probleem valt wel of niet te relateren aan het implantaat? Twijfel of iets een calamiteit is of niet? Check onze voorlichtingsfilm en de brochure. Net als met medicijnen geldt: liever teveel gemeld dan te weinig. Als er sprake is van een calamiteit is het van belang om dit te melden bij het bestuur van je instelling. Binnenkort volgt er een plenair debat in de Tweede Kamer over het toezicht op medische implantaten.