Medisch specialisten in gesprek met Tweede Kamer over implantaten

De orthopeden, de plastisch chirurgen en de cardiologen nemen vandaag deel aan een rondetafelgesprek over implantaten in de Tweede Kamer. De wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten vragen daarbij aandacht voor kwaliteitsregistraties, patiëntveiligheid en adequate patiëntvoorlichting.

Voorafgaand aan het rondetafelgesprek is een position paper gepubliceerd geschreven door Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten. De partijen schrijven dat patiënten en medisch specialisten moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van implantaten. Medisch specialisten zijn geen gekwalificeerde materiaaldeskundigen. Het plaatsen van een implantaat is een gezamenlijk besluit tussen medisch specialist en patiënt. Het is aan de medisch specialisten om de patiënt voor te lichten.

Daarom wordt ook gepleit voor kwaliteitsregistraties als een belangrijk instrument voor het monitoren van implantaten. Om de patiëntveiligheid te kunnen waarborgen moeten kwaliteitsregistraties een regulier onderdeel van het zorgproces worden en dus ook als zodanig bekostigd. De kwaliteitsregistraties bevatten de essentiële patiëntgegevens, de volledige implantaatgegevens, operatiegegevens en follow-up gegevens. Met andere woorden: kwaliteitsregistraties volgen de patiënt mét het implantaat in de loop der tijd. Niet alleen bieden kwaliteitsregistraties verbeterinformatie op medisch inhoudelijk gebied, het zijn ook de kwaliteitsregistraties waarmee problemen met implantaten vroegtijdig aan het licht kunnen komen. Het patiëntbelang is hiermee direct gediend en de opgedane kennis wordt actief binnen de beroepsgroep verspreid.