Publicatie Leidraad Alternatieven voor ic-beademingstoestellen

De Federatie Medisch Specialisten heeft de leidraad ‘Alternatieven voor ic-beademingstherapie in geval van een tekort aan beademingstoestellen’ gepubliceerd. De leidraad beschrijft de alternatieve ic-beademingstoestellen die in deze situatie kunnen worden ingezet. Er worden technische aandachtspunten van deze mogelijke alternatieven beschreven, inclusief voor- en nadelen. De leidraad helpt zorgverleners om in deze situatie een zorgvuldige en optimale keuze te kunnen maken voor een specifieke patiënt.

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) nam het initiatief voor deze leidraad, in samenwerking met de verenigingen voor Longartsen (NVALT), de anesthesiologen (NVA), de intensivisten (NVIC) en de Ventilation Practitioners. Carola van Pul, klinisch fysicus en voorzitter van de leidraadwerkgroep: ‘Tijdens de eerste fase van de COVID-19-crisis is er landelijk veel aandacht geweest voor het tekort aan ic-beademingstoestellen. Er zijn toen alternatieven ingezet, zoals het gebruik van anesthesie beademingstoestellen. Het ministerie van VWS heeft beademingstoestellen aangeschaft om extra ic-bedden te kunnen realiseren. Hoewel de partijen in de zorg en het ministerie uiteraard inzetten op het voorkomen van een tekort, is het verstandig om wel voorbereid te zijn.’

Download de leidraad