Positieve effecten campagne Samen Beslissen

De campagne ‘Hallo patiënt, hallo dokter’ is de afgelopen maanden met regelmaat op radio, televisie en vakbladen te zien geweest. Uit een tussenrapportage van onderzoeksbureau Kantar Public blijkt dat ongeveer een derde van de bevraagde zorggebruikers de campagne Samen Beslissen herkent. Daarnaast geven zij aan dat ze tijdens hun laatste consult vaker de beslissing samen met hun zorgverlener hebben genomen. Ook geloven patiënten vaker dat ze kunnen helpen bij het maken van een keuze. 

Eerder onderzoek van Kantar Public liet zien dat minstens een kwart van alle patiënten samen beslissen lastig vindt en dat daarnaast zorgverleners samen beslissen rooskleuriger inschatten dan patiënten het ervaren. Zo zegt 46 procent van de zorgverleners dat zij met de patiënt samen de beslissing nemen. 37 procent van de patiënten ervaart dit ook zo.

Campagne Samen beslissen


De tussenmeting van de campagne biedt reden tot optimisme, aldus hoofdonderzoeker Petra Kramer van Kantar Public: ‘We zien sneller resultaat dan verwacht. De tussenrapportage geeft vooral een indruk van de mate van commitment van patiënten aan samen beslissen. Dat behelst meer dan alleen maar vragen of je van plan bent voortaan samen te beslissen. De voorspellende waarde van antwoorden op die vraag is niet zo groot, omdat mensen vaak ja zeggen maar het vervolgens toch niet doen.’

Om die reden werden in het onderzoek naast de vraag naar iemands intentie ook vragen opgenomen zoals ‘Hoe moeilijk lijkt je het je om bij een toekomstige afspraak zelf te beginnen over wat voor jou belangrijk is?’ en ‘Hoe belangrijk vind je dat?’. Kramer: ‘Dat commitment is nu al meetbaar toegenomen, namelijk het voorbereiden op de afspraak en het vooraf nadenken over belangrijke bespreekpunten. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.’

De campagne Samen Beslissen draait in verschillende sectoren waaronder de medisch-specialistische zorg. De Federatie Medisch Specialisten is een van de partners van deze campagne.

Lees de tussenrapportage
Lees het nieuwsbericht over de start van de campagne

Lees ook

Ga naar