Pleidooi voor betere startpositie medisch specialist

In de nieuwste editie van ons magazine Medisch Specialist schetst Casper Tax, bestuurslid van De Jonge Specialist de huidige arbeidsproblematiek van jonge medisch specialisten. Tax: 'Het aantal startende medisch specialisten dat drie jaar na de opleiding nog steeds geen vast contract heeft, loopt nu al jaren op. Evenals de werkloosheid, uitstroom naar het buitenland en uitstroom naar niet-medische beroepen. Dat geldt voor cardiologie, gynaecologie, heelkunde, interne, kno, mdl, orthopedie, radiologie en urologie, en ik vrees ook voor andere specialismen.'

In zijn pleidooi geeft Tax aan dat het tij nog lang niet is gekeerd: ‘tijdelijke contracten nemen toe in duur en aantal, en er zijn steeds meer startende medisch specialisten die zelfs na vijf jaar nog geen vast contract hebben.’ Tax is van mening dat de beroepsgroep samen een nieuwe balans moet vinden en dat er kritisch gekeken wordt naar de werklast en -invulling. Daarnaast is hij voor het herdefiniëren van het begrip solidariteit: ‘Het klinkt al met al mooier dan het is: “In solidariteit ligt de oplossing.” Soms werkt het ook. Zoals bij de traumachirurgen en urologen, die hebben afgesproken om uren in te leveren ten faveure van startende vakgenoten. Dat toont hun goede wil en empathie. Ook ten gunste van henzelf overigens, want we weten dat de gemiddelde levensverwachting van chirurgen die hun pensioen halen 80 jaar is. Terwijl dit op gemiddeld 87,4 jaar ligt voor alle hoogopgeleide Nederlandse mannen. Een verschil van 7,4 jaar! Zolang we accepteren dat de werklast per medisch specialist groter blijft dan 1 fte, accepteren we niet alleen de groeiende werkloosheid en het aantal tijdelijke contracten onder startende medisch specialisten, maar nemen we ook gezondheidsrisico’s voor lief.’

Lees het volledige pleidooi van Casper Tax

Wat zeggen de jonge medisch specialisten zelf?

Op de website van De Jonge Specialist staan interviews van jonge specialisten met ieder een eigen perspectief op de arbeidsmarktproblematiek en de mogelijke oplossingen die zij hiervoor zien. De interviews zijn onder een pseudoniem. De gegevens zijn bekend bij De Jonge Specialist.

Column Peter Paul van Benthem ‘Toekomst van jonge medisch specialisten’

Lees ook de column in het magazine van Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem over deze arbeidsproblematiek.