Oproep aan de politiek: pak nu eerst ict-infrastructuur in de zorg aan

De Federatie heeft de Tweede Kamer nogmaals opgeroepen de ict- en epd-problematiek in de zorg aan de kaak te stellen. Zolang Minister Bruins geen voorwaarden stelt waaraan ict-leveranciers moeten voldoen om te komen tot adequate koppeling van epd’s, blijven we achter de feiten aanlopen.

De Federatie deed deze oproep middels een brief aan de Tweede Kamer, in aanloop naar de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het algemeen overleg medisch specialistische zorg en ziekenhuiszorg eind van deze maand.

Aanvullende maatregelen nodig

De zorgsector werkt samen met het ministerie van VWS in het Informatieberaad Zorg, aan een goede informatie-uitwisseling binnen ziekenhuizen, tussen ziekenhuizen, met de 1e lijn en patiënten. Het zijn stappen in de goede richting, maar het gaat de Federatie niet snel genoeg. Zonder aanvullende maatregelen van de overheid zal er op korte termijn weinig structureel veranderen. Een belangrijke eerste stap om dit te doorbreken zijn de voorwaarden voor ict-leveranciers.

Potentieel gevaar patiëntveiligheid

Een essentiële randvoorwaarde voor het bieden van juiste zorg aan patiënten is de beschikbaarheid van accurate informatie over die patiënt. En dat wringt met de huidige ict-infrastructuur. Het niet beschikken over de juiste gegevens, het dubbel moeten invoeren van belangrijke medische gegevens en de niet communicerende epd’s maken voor de patiënt en dokter noodzakelijke informatie niet uitleesbaar of uitwisselbaar op het juiste moment en op de juiste plek. Dit vormt een potentieel gevaar voor de patiëntveiligheid en is een grote bron van frustratie onder zorgprofessionals én patiënten.

Dagelijkse frustratie zit hoog

Eerder deze maand vroeg de Federatie middels een muzikale actie met Lange Frans en kno-arts Dennis Kox aandacht voor de ict- en epd-problematiek in de zorg. De frustratie hierover zit de zorgprofessionals hoog, zoals bleek uit de overweldigende aandacht voor deze muzikale actie.