Onmisbare rol voor CMIO bij juiste informatie op de juiste plek

Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen geven, is toegang tot de juiste informatie nodig. In onze interviewreeks in het kader van de campagne #1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek stelt chirurg en CMIO William van der Stappen dat goede gegevensuitwisseling zelfs een randvoorwaarde is. ‘Het maakt zelfregie voor de patiënt mogelijk. Patiënten die zelf de touwtjes in handen hebben, zijn minder afhankelijk van ziekenhuiszorg.’

Vaak wordt er bij gegevensuitwisseling gedacht aan informatieoverdracht tussen zorgverleners. Maar als CMIO in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen maakt Van der Stappen ook werk van veilige en goede uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners en hun patiënten. In het CWZ hebben patiënten de beschikking over hun eigen medische informatie. Via een beveiligd portaal kunnen patiënten realtime hun dossier inzien, uitslagen checken, toestemming geven om informatie te delen met andere zorgverleners, een herhaalrecept aanvragen of een e-consult plannen. ‘Voorafgaand aan de afspraak kunnen ze alvast een vragenlijst invullen en hun medicatie doorgeven’, legt Van der Stappen uit. ‘Patiënten helpen dus mee hun dossier up to date te houden. Dat scheelt administratietijd waardoor er tijdens het consult meer aandacht is voor de patiënt.’

Thuismonitoring

Van der Stappen heeft als CMIO én als chirurg ook een belangrijke rol bij het stimuleren van thuismonitoring. ‘Thuismonitoren moet veilig gebeuren, zorgvuldig passen in het zorgproces en goed werkbaar zijn voor patiënt en zorgverlener.’ Hij ziet dat onder andere bij longpatiënten en patiënten met hartfalen minder spoedopnames en complicaties door telemonitoring. Toch ziet hij ook genoeg uitdagingen. Het epd is cruciaal bij de uitwisseling van zorginformatie in de keten. ‘Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren, moet je bij de juiste informatie kunnen. Helaas ontbreekt het aan landelijke regie waardoor er een wildgroei aan systemen is ontstaan, die slecht met elkaar communiceren.’ Van der Stappen participeert daarom in diverse landelijke netwerken zoals een werkgroep die zich buigt over Registratie aan de bron, het Nictiz-programma om zorginformatie eenduidig te registreren. ‘Ook dat is een rol van de CMIO.’

Lees het volledige interview