Onderzoek samen beslissen binnen de opleiding

In het opleidings- en nascholingsaanbod voor medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten is steeds meer aandacht voor samen beslissen. In 24% van de opleidingsplannen staat het thema expliciet benoemd. In 38% van de gevallen komt samen beslissen niet of onduidelijk terug. Dat blijkt uit een onderzoek van Nivel en Regioplan dat in het kader van het Programma Uitkomstgerichte Zorg is uitgevoerd. 

In het onderzoek werden 78 initiële en post-initiële opleidingen meegenomen, waarvan 36 medisch-specialistische vervolgopleidingen. In een infographic staan de belangrijkste uitkomsten van de drie fasen van het onderzoek: wat blijkt uit de opleidingsplannen en wat biedt het post-initieel onderwijs? Welke methoden en leermiddelen worden gebruikt, en is het aanbod dekkend voor de competentietest samen beslissen? En wat zijn de succesfactoren voor samen beslissen?  

Bekijk een samenvatting van het onderzoek in de infographic 
Lees de volledige inventarisatie 
Bekijk de opgeleverde competenties