Nieuwe multidisciplinaire richtlijnmodule Arbeidsparticipatie

Bij patiënten met een chronische aandoening staan werk en inkomen steevast in de top-3 van aspecten waarbij ze beperkingen ervaren als gevolg van hun ziekte. Voor hen is de behandeling pas echt geslaagd als die resulteert in en bijdraagt aan gezonde en duurzame maatschappelijke participatie, waaronder behoud van werk en inkomen. Soms hebben deze patiënten behoefte aan ondersteuning en begeleiding op dat punt, als onderdeel van de zorg. De nieuw ontwikkelde generieke module ‘Arbeidsparticipatie voor medisch-specialistische richtlijnen’ biedt handvatten om arbeidsparticipatie een plek te geven in medisch-specialistische richtlijnen en in de klinische praktijk. 

Annelies Boonen, reumatoloog en werkgroeplid: ‘Het kunnen deelnemen aan het arbeidsproces is belangrijk om vele redenen: zingeving, sociale contacten, persoonlijke groei en ontwikkeling, genereren van inkomen. Daarnaast draagt het positief bij aan de fysieke en mentale gezondheid.’

De richtlijnmodule is bedoeld voor alle betrokken partijen zoals zorgprofessionals en hun organisaties, patiëntenorganisaties en ziekenhuizen. De module bevat handvatten voor de rol die zij kunnen spelen op het vlak van gezonde en duurzame arbeidsparticipatie, bijvoorbeeld door:

  • aan te geven dat goed werk veelal kan bijdragen aan de gezondheid, ondanks de aandoening;
  • pro-actief te informeren welke gevolgen de ziekte en behandelopties kunnen hebben voor het functioneren en het vermogen om te werken;
  • rekening te houden bij het behandel- en interventieplan met de aard van het werk;
  • belemmeringen in het werk tijdig te signaleren, ondersteuning aan te bieden en het effect  daarvan te monitoren;
  • arbo-curatieve samenwerking te verbeteren en afstemming en samenwerking met dit domein te zoeken.

De richtlijnmodule bevat daarbij informatie voor zorgverleners binnen medisch-specialistische teams, zoals verpleegkundigen en maatschappelijk werkers en medisch specialisten en verpleegkundigen in het sociaal-medisch domein, zoals bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbo- en sociaal-medisch verpleegkundigen. De richtlijn bevat ook aanbevelingen voor beleidsmakers die arbeid willen integreren in de bestaande klinische zorg.

Toekomstige richtlijnwerkgroepen worden uitgenodigd om deze generieke module in te passen in hun richtlijnen en deze aan te vullen met aandoeningsspecifieke informatie, of te verwijzen naar de generieke richtlijnmodule.  

Samenwerking
De initiatiefnemer van de richtlijn is de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV). De richtlijn is ontwikkeld door klinisch medisch specialisten, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, andere zorgprofessionals op het gebied van arbeid & gezondheid en de Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met haar leden. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Bekijk de module: Startpagina en algemene inleiding - Richtlijn - Richtlijnendatabase