Nieuwe leidraad over buikligging bij COVID-19 patiënten met niet-invasieve beademing

De Federatie Medisch Specialisten heeft een nieuwe leidraad Buikligging bij patiënten met COVID-19 en niet-invasieve beademing of ‘high flow nasal oxygen’ toediening gepubliceerd. Hiermee wordt antwoord gegeven op de vraag wat de meerwaarde is van buikligging bij COVID-19 patiënten die niet-invasieve toediening van een hoge concentratie zuurstof krijgen.

De afweging voor wel of geen toepassing van een buikligging van een COVID-patiënt wordt gebaseerd op de voor- en nadelen van:

  • de interventie en de kwaliteit van het bewijs,
  • de waarden en voorkeuren van patiënten (en eventueel hun verzorgers),
  • kosten en aanvaardbaarheid, haalbaarheid
  • implementatiemogelijkheden.

Aanbeveling

Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor het toepassen van buikligging bij COVID-19 patiënten die een hoge concentratie niet-invasieve zuurstof toegediend krijgen. Ook is er te weinig bekend over de veiligheid en tolerantie van buikligging tijdens niet-invasieve zuurstoftoediening. De werkgroep is daarom van mening dat meer onderzoek nodig is om een aanbeveling te doen ten aanzien van het al dan niet toepassen van buikligging bij niet-invasieve beademing. De aanbeveling luidt daarom: ‘Pas geen buikligging toe bij niet-invasieve beademing, met uitzondering van toepassing in onderzoeksverband.’
 

Werkgroep Leidraad

De leidraad Buikligging bij patiënten met COVID-19 en niet-invasieve beademing of ‘high flow nasal oxygen’ toediening is opgesteld door een werkgroep met afgevaardigden vanuit de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT, de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie (NVA).