Nieuwe leidraad kwaliteitsvisitaties biedt objectief normenkader

De nieuwe leidraad ‘Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties’ biedt wetenschappelijke verenigingen een objectief normenkader voor kwaliteitsvisitaties. Zij kunnen de basisnormen aanvullen en preciseren op basis van vakspecifieke eisen. De leidraad is tevens een concreet hulpmiddel voor zelfevaluaties.

Sinds 2005 werken vrijwel alle wetenschappelijke verenigingen met het model Kwaliteitsvisitatie nieuwe stijl. In 2009 heeft de Adviescommissie Kwaliteitsvisitatie van de Raad Kwaliteit dit model geëvalueerd. Eén van de adviezen in het evaluatierapport van 2009 was om over te stappen op een gestandaardiseerde door deelsvorming op basis van aanbevelingen, zwaarwegende adviezen en voorwaarden. Dat kan echter alleen als er ook een helder normenkader ten grondslag ligt aan die oordeelsvorming. De nu ontwikkelde Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties biedt de wetenschappelijke verenigingen zo’n normenkader.

De Leidraad Waarderingssystematiek voor de Kwaliteitsvisitaties is bedoeld als een praktisch handvat en omvat 26 basisnormen waaraan de kwaliteit van zorg moet voldoen. De normen sluiten aan bij de vier kwaliteitsdomeinen waarop de ad hoc-commissies visiteren: evaluatie van zorg; professionele ontwikkeling; het functioneren van de vakgroep en het patiëntperspectief.