Netwerkgeneeskunde: met één been buiten het ziekenhuis

Het concept netwerkgeneeskunde is bezig aan een snelle opmars. Wat betekent dat concreet voor de dagelijkse praktijk? Welke eisen stelt het aan financiering en digitale gegevensuitwisseling? En wat vraagt het van medisch specialisten om op deze manier zorg te bieden? In de nieuwe editie van ons magazine De Medisch Specialist, die vandaag op de mat ligt, gaan we in op deze vragen, delen we voorbeelden van succesvolle zorgnetwerken en laten we voorlopers aan het woord: ‘We werken samen met 7.500 huisartsen, 3.000 medisch specialisten en 1.500 paramedici uit het hele land. Het is mijn stellige overtuiging dat dit de toekomst is. Patiënten willen 24/7 toegang tot zorg. Niet in het ziekenhuis als dat niet noodzakelijk is, maar gewoon thuis.’

In deze editie van het magazine is daarnaast aandacht voor de risico’s van het sluiten van de kernreactor in Petten. Nucleair geneeskundigen Marcel Stokkel en Lioe-Fee de Geus-Oei luiden de noodklok: er moet nu echt snel gestart worden met de (her)bouw van een nieuwe kernreactor, om de continuïteit van isotopen te kunnen waarborgen. ‘Vrijwel alle medisch specialisten zien patiënten die diagnostiek of behandeling met medische isotopen moeten ondergaan. Wanneer er door een gebrek aan isotopen onduidelijkheid is over de diagnose en de vordering van een ziekte, kun je geen goed behandelplan meer maken – en kunnen andere specialisten geen kwalitatief goede patiëntenzorg verlenen. Het raakt de gehele ketenzorg en de tijd dringt!’

Technologische innovatie hoort in de opleiding

Technologische vernieuwingen maken een steeds groter deel uit van het vak. Belangrijk dus om hier al in de medisch-specialistische vervolgopleiding aandacht aan te besteden. Maar is die ruimte er wel? Want de opleidingsduur wordt alsmaar korter en het curriculum telt steeds meer onderwerpen. In ons magazine vertellen aios gynaecologie Irma Scholten en opleider neurologie Henry Weinstein waarom technologische innovatie tóch een plaats verdient binnen de medische vervolgopleidingen.

Verder brengen we het ontregellandschap van de medisch specialisten in beeld en vroegen we partners en kinderen hoe het is om samen te leven met een medisch specialist. ‘Ze werken wel veel, vaak hebben ze ’s avonds nog een vergadering of een bespreking. Soms vind ik het jammer als ze niet thuis zijn. Maar het is ook wel rustig’.