Meer bewustzijn door campagne Samen Beslissen

Zeventig procent van de zorgverleners en zorggebruikers vindt aandacht voor samen beslissen belangrijk. Bij zorggebruikers is daarnaast een voorzichtige, positieve ontwikkeling richting meer samen beslissen te zien. Deze conclusie komt uit het Kantar Public onderzoek onder ruim 1.600 respondenten over de campagne Samen Beslissen. 

Door samen te beslissen kom je sneller tot zorg die bij iemand past. Het leidt ook tot kwalitatief betere behandelingen. Vanuit dat idee is in september vorig jaar de campagne over samen beslissen gestart. Het doel was zorgverleners en zorggebruikers bewuster te maken van samen beslissen en hun gedrag positief te beïnvloeden. ‘De campagne wordt herkend en gewaardeerd. Maar er valt nog veel winst te behalen, vooral op lange termijn. We zien dat een campagne hierbij kan helpen. Mensen die de campagne gezien hebben, doen het toch net iets beter op het gewenste gedrag. Ze bereiden zich vaker voor en denken vaker na over wat belangrijk voor ze is. Beiden belangrijke voorwaarden voor het samen beslissen,’ aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland en campagnepartner van het eerste uur.

Zorgverleners beslissen echter nog net zoveel samen als voor de campagne. Naast aandacht is daarom het faciliteren en stimuleren in de praktijk een belangrijke vervolgstap. Dat gebeurt onder andere door de ontwikkeling van keuzehulpen en door workshops en trainingen voor zorgverleners.  

Dat samen beslissen belangrijk wordt gevonden, komt duidelijk naar voren uit het onderzoek: bij zowel zorgverleners als zorggebruikers wordt de campagne door zeven op de tien respondenten als (erg) belangrijk gezien. ‘We leggen de verschillende behandelopties met voors en tegens uit aan de patiënt en denken als professional dat wij daarmee al best vaak samen met de patiënt beslissen. Maar in de praktijk valt tegen hoe vaak we aan onze patiënten vragen wat zij belangrijk vinden in hun leven, en dit meenemen in de gezamenlijke besluitvorming. Dit moeten we vaker doen,’ zegt Selma Tromp, neuroloog en bestuurslid bij de Federatie Medisch Specialisten. ‘Het samenbrengen van de kennis van de zorgverlener en de voorkeuren van de patiënt, is een voorwaarde om samen te kunnen beslissen. En instrumenten, zoals de keuzekaarten op Thuisarts.nl, kunnen daarbij behulpzaam zijn,’ licht Selma Tromp toe. 
 
Op 6 september 2021 startte de campagne Samen Beslissen, die zich richt op zorggebruikers en zorgverleners. Tot mei 2022 was de campagne met onder andere de slogan ‘Hallo patiënt, hallo dokter’ op TV en radio. Tot eind november 2022 blijft de campagne online zichtbaar en in (vak-)media. Daarnaast zetten ziekenhuizen en praktijken in het land zelf de campagne in. De website www.begineengoedgesprek.nl en alle campagnematerialen zijn zeker nog 5 jaar beschikbaar.

Lees het hele onderzoek over de effecten van de Samen Beslis-campagne.

Campagnepartners

Federatie Medisch Specialisten / InEen / Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie / Landelijke Huisartsen Vereniging / Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Nederlands Huisartsen Genootschap / Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen / Paramedisch Platform Nederland / Patiëntenfederatie Nederland / Pharos / Stichting Keurmerk Fysiotherapie / Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland / Zelfstandige Klinieken Nederland / Zorgverzekeraars Nederland. En sinds januari 2022 ook: Akwa GGZ / BO Geboortezorg / Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de tandheelkunde / Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie / Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen / Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde / MIND