Medisch Contact: Specialisten samen in federatie

Als de ledenraden en -vergaderingen ermee instemmen, gaan alle wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten samen een federatie vormen. De Orde van Medisch Specialisten zal opgaan in deze club, en het federatiebureau vormen. Dat kan tot een goede vertegenwoordiging van specialisten leiden, maar eenvoudig is het niet.

‘Het is een revolutie binnen specialistenland, als het allemaal doorgaat’ zegt voorzitter Frank de Grave van de Orde van Medisch Specialisten (OMS), over de vergevorderde plannen van de 29 wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en de OMS om intensief te gaan samenwerken. Als alles volgens plan verloopt, gaan de verenigingen gezamenlijk een federatie vormen, de Federatie voor Medisch Specialisten Nederland (FMSN). De OMS zal geen directe leden meer hebben, maar het bureau van de federatie vormen. Vanaf 1 januari 2015 moet het helemaal van start gaan, 2014 is het overgangsjaar.