Matrix biedt handvat voor afschaling COVID-19 infectiepreventiemaatregelen in ziekenhuizen

Het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten heeft naar aanleiding van vele verzoeken en vragen uit het werkveld een matrix opgesteld: ‘Aanpassingen COVID-19 maatregelen bij dalende incidentie en toegenomen bescherming door vaccinatie/doorgemaakte infectie.’ Deze matrix geeft een duidelijk overzicht van de infectiepreventiemaatregelen, afhankelijk van de epidemiologische fase van COVID-19 waar Nederland zich in bevindt.

De genoemde infectiepreventiemaatregelen beschrijven een minimum. Afhankelijk van de lokale situatie kunnen verdergaande maatregelen worden overwogen en toegepast. Er zullen altijd uitzonderingen op het beleid mogelijk zijn, zoals op de maximale groepsgrootte voor een crisisteam of een MDO, waarbij het uitgangspunt natuurlijk moet zijn dit alleen te doen als dat strikt noodzakelijk is en de regels voor afstand en ventilatie toegepast en gehandhaafd worden.

De infectiepreventie COVID-19 leidraden van de Federatie blijven onverminderd van kracht. Conform deze matrix kunnen de specifieke maatregelen die daarin worden genoemd in bijbehorende epidemiologische fase, worden afgeschaald. De adviezen met betrekking tot specifieke maatregelen omtrent persoonlijke beschermingsmiddelen (maskers, bril, schort, handschoenen) en testen (PCR/CT) bij handelingen met COVID-19 verdachte/bevestigde patiënten blijven onveranderd. In alle fases gelden de adviezen met betrekking tot (laagdrempelig) testen en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen conform de leidraad ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen in de (Poli)klinische setting’.

Bekijk de matrix