Leidraad voor COVID-19 vrij verklaren patiënten

Wanneer kan een patiënt vrij van COVID-19 verklaard worden? Dat staat beschreven in de leidraad 'Niet meer besmettelijk na COVID-19 infectie' die vandaag door de Federatie is gepubliceerd. In de leidraad wordt een onderscheid gemaakt tussen patiënten zonder en met aanhoudende (hoest)klachten.

Tot op dit moment hoeft een COVID-19 patiënt niet meer geïsoleerd te worden als hij of zij 24 uur volledig symptoomvrij is. Maar voor patiënten die nog (hoest)klachten hebben, is het minder duidelijk wanneer de isolatiemaatregelen kunnen worden opgeheven. Bijvoorbeeld als zij (hoest)klachten hebben als restverschijnsel, omdat ze voordat ze COVID-19 kregen al een longaandoening hadden, of als ze nog beademd moeten worden. Het expertiseteam infectiepreventie van de Federatie, waarbij het voortouw werd genomen door Karin Ellen Veldkamp, arts-microbioloog heeft duidelijke termijnen en marges vastgesteld op basis van literatuur, internationale richtlijnen en opgedane ervaringen. Hierin worden het aantal dagen na de eerste ziektedag, het aantal dagen dat iemand klinisch verbeterd is en eventueel een of twee negatieve PCR-testen meegenomen.

Expertiseteams

In totaal zijn er vier expertiseteams van de Federatie bezig met het ontwikkelen en beoordelen van diverse leidraden, protocollen, richtlijnen en handreikingen. Er zijn expertiseteams voor diagnostiek, behandeling, infectiepreventie en nazorg. Het Kennisinstituut van de Federatie ondersteunt de expertiseteams. Alle documenten staan op de speciale COVID-19 overzichtspagina van de Federatie.

Download de leidraad