Leidraad veilige non-COVID zorg in ziekenhuizen

De leidraad veilige non-COVID zorg in ziekenhuizen beschrijft welke beheersmaatregelen per risiconiveau een zorginstelling kan nemen. Het betreft minimale handvatten om prevalentie van het coronavirus te voorkomen. Het expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten geeft hiermee ziekenhuizen aanbevelingen om de non-COVID zorg zo veilig mogelijk te organiseren voor (poli)klinische patiënten en bezoekers.

De leidraad beschrijft 3 situaties van risiconiveau; waakzaam, zorgelijk en ernstig, gebaseerd op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. Deze risiconiveaus geven fases weer waarin de zorginstellingen zich kunnen bevinden. Per beheersmaatregel worden er in de leidraad adviezen gegeven. De leidraad onderscheidt werkwijzen voor bezoekers en begeleiders, en voor poliklinische en voor klinische patiënten.

Download de leidraad