Leidraad trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie

De wetenschappelijke verenigingen van de internisten (NIV), klinisch chemici (NVKC) en neurologen (NVN) hebben samengewerkt aan de ‘Leidraad Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie’. Dit naar aanleiding van een zeer zeldzame bijwerking die zich kan voordoen na de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin en de noodzaak om snel handvatten te bieden. De leidraad is gepubliceerd op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

 
Er zijn nog weinig studies beschikbaar over de pathogenese, epidemiologie, preventie en behandeling van VIPIT/VITT (Vaccine Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia/ Vaccine- Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia) of immuun trombocytopenie (ITP) na COVID-19- vaccinatie. De leidraad is gebaseerd op de eerste beschrijvingen van patiënten en de laatste inzichten. Bij veranderingen zal deze leidraad worden aangepast. De leidraad gaat specifiek over patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose, na COVID-19 vaccinatie, en niet over alle gevallen van trombose na COVID-19 vaccinatie.