Leidraad 'Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting'

Het expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten heeft onder voorzitterschap van Andreas Voss, arts-microbioloog, adviezen opgesteld over hoe veilige patiëntenzorg verleend kan worden als afstand houden niet mogelijk is. Het betreft adviezen om het risico op overdracht van het coronavirus in de zorg zo klein mogelijk te houden. Adequate screening speelt hierbij een grote rol. Elke week wordt bekeken of aanpassingen in de leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting nodig zijn.

Voor de adviezen in de huidige leidraad is een adequaat screeningsbeleid essentieel. Denk daarbij aan een gestructureerde vragenlijst en temperatuurmeting voor ziekenhuisbezoek of opname. Op grond van deze screening wordt geadviseerd om bij niet-verdachte patiënten alleen basis-hygiënische maatregelen te treffen. Alleen bij handelingen die worden omschreven als risicovol en waarbij met hoge frequentie langere tijd dicht bij het gelaat van een patiënt wordt gewerkt, wordt het gebruik van een neusmondmasker en een bril geadviseerd. Bij verdachte en bewezen COVID-19 patiënten wordt in alle omstandigheden een chirurgisch masker en bril geadviseerd. Bij aerosolvormende procedures, zoals beschreven in het overzicht Medische procedures die een infectieuze aerosol genereren met SARS-CoV-2 is het advies om ademhalingsbescherming, type FFP2-masker te dragen.

Selma Tromp, neuroloog en bestuurslid Federatie Medisch Specialisten: ‘Op de werkvloer van ziekenhuizen en instellingen leven veel vragen over beschermingsmiddelen. Hoe zorg ik dat ik veilige patiëntenzorg kan leveren? Hoe kan ik mezelf beschermen? Deze leidraad is daarom behulpzaam bij het opnieuw opstarten van de (poli)klinische zorg.’

Het document is niet in steen gebeiteld. Wekelijks zal worden bezien of de leidraad moet worden bijgesteld. Andreas Voss: ‘Het is heel belangrijk dat er een onderzoek wordt opgezet naar de aanwezigheid van SARS-CoV-2 bij patiënten na gestructureerde uitvraag naar symptomen behorende bij COVID-19.’ In de groep die aangemerkt wordt als niet-verdacht wordt dan gekeken bij welk percentage van de mensen het virus toch aangetroffen wordt. Indien nodig zal de leidraad worden bijgesteld.

Overzicht documenten

De medisch specialisten in het expertiseteam Infectiepreventie zijn vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Internisten Vereniging. In totaal zijn er vier expertiseteams van de Federatie bezig met het ontwikkelen en beoordelen van diverse leidraden, protocollen, richtlijnen en handreikingen. Er zijn expertiseteams voor diagnostiek, behandeling, infectiepreventie en nazorg. Alle documenten staan op de speciale COVID-19 overzichtspagina van de Federatie.

Naar de leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting