Leidraad Infectiepreventie maatregelen bij COVID-19 patiënten

De Federatie Medisch Specialisten publiceert de leidraad Infectiepreventie maatregelen voor de ziekenhuiszorg van COVID-19 (verdachte) patiënten. De leidraad is een hulpmiddel voor het inzetten van infectiepreventie-maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen of te verkleinen in gezondheidsinstellingen. De leidraad kan worden gebruikt om infectiepreventiebeleid aan te passen.

Het toepassen van de beschreven infectiepreventie-maatregelen is afhankelijk van de beschikbaarheid op de daartoe aangewezen COVID-afdelingen. Er is een faseringsmodel opgenomen in de leidraad, die afhankelijk van de lokale situatie kan worden toegepast.

Deze leidraad is een update van de in maart gepubliceerde leidraad Infectiepreventie COVID-19, opgesteld door de werkgroep Hygiëne en Infectiepreventie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) in samenwerking met Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) en de Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen (NVII). Deze leidraad is aangepast door het expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten naar aanleiding van nieuwe inzichten ten aanzien van het nieuwe SARS-CoV2.

Download de leidraad