Leidraad COVID-19 coagulopathie

Door de vele anekdotische beschrijvingen van patiënten met COVID-19 infectie en veneuze tromboembolie (VTE) is er vanuit het veld onrust ontstaan over de optimale preventie, diagnostiek en behandeling ervan. Op initiatief van de NIV is daarom de leidraad COVID-19 coagulopathie opgesteld. Het betreft een consensusdocument met adviezen met betrekking tot de diagnostiek en tromboprofylaxe bij diepe veneuze trombose en longembolie.

Patiënten met COVID-19 hebben meer kans op trombotische complicaties, zoals een longembolie of een trombosebeen. Eén van de oorzaken is een stollingsafwijking, een zogenoemde coagulopathie. Er is nog veel onduidelijk over hoe vaak dit voor komt en hoe dit het beste behandeld kan worden. Met een leidraad over preventie, diagnostiek en behandeling van trombose en longembolie bij COVID-19 patiënten willen wetenschappelijke verenigingen helpen bij het opstellen van ziekenhuisprotocollen voor patiënten met dit ziektebeeld.

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC) werkten samen aan deze leidraad.

Download de leidraad