Landelijk medisch implantatenregister van start

Vandaag wordt het landelijk implantatenregister in gebruik genomen. Minister Schippers van Volksgezondheid besloot tot de bouw van dit register om de traceerbaarheid van medische implantaten te vergroten. In het landelijke implantatenregister staan de implantaten die ingebracht zijn en deze kunnen, indien nodig, getraceerd worden door de zorgverlener tot aan de patiënt. Bij implantaten kan gedacht worden aan bijvoorbeeld borstimplantaten, kunstheupen en pacemakers.

Het landelijk register is een koppeling van bestaande registraties van cardiologen, orthopedisch chirurgen en de recent gestarte registratie van de plastisch chirurgen. In de loop van 2015 zal ook de registratie van de gynaecologen aan het implantatenregister worden toegevoegd. Samen met de wetenschappelijke verenigingen is hard gewerkt aan de totstandkoming van het landelijke implantatenregister.

‘De start van dit register is een belangrijke stap,’ aldus Schippers. ‘Als er achteraf iets mis blijkt te zijn met een implantaat, kunnen patiënten vanaf nu veel makkelijker gevonden worden. De arts kan patiënten zo snel informeren en nazorg verlenen. Dat is erg belangrijk om extra schade te voorkomen.’ Ook wordt gewerkt aan een medische bijsluiter voor implantaten waarop onder andere de naam van het product en het type-nummer staan en websites waar info over het product up-to-date kunnen worden gevonden.

Traceerbaarheid implantaten van belang

Er kunnen problemen met een bepaald implantaat aan het licht komen die mogelijk schadelijk zijn voor een patiënt, bijvoorbeeld in het geval van de PIP-borstimplantaten. In dat geval is het van belang zo snel en efficiënt mogelijk alle niet naar behoren functionerende implantaten te kunnen opsporen. Door het landelijke implantatenregister wordt dit nu mogelijk.

Registratie verplicht

De komende tijd zal het register stap voor stap worden uitgebreid om uiteindelijk tot een volledig landelijk dekkend register te komen. Minister Schippers werkt aan een wet die de registratie van implantaten verplicht.