Kamer vraagt kabinet haar standpunt over Draaiboek code zwart te herzien

Tijdens het debat in de Tweede Kamer afgelopen dinsdag heeft een Kamermeerderheid middels een motie aan de minister gevraagd om het kabinetsstandpunt te herzien aangaande het Draaiboek code zwart. Maandag had de minister nog aangegeven dat zij spoedwetgeving wilde voorbereiden om de veldnorm van de zorgprofessionals te laten aanpassen. Nog voor het volgende corona-debat zal minister Van Ark met een reactie van het kabinet komen op het verzoek vanuit de Kamer.

Het Draaiboek code zwart is door de Federatie Medisch Specialisten en de KNMG opgesteld en beschrijft de stappen die zorgprofessionals moeten nemen ten tijde van een situatie van absolute schaarste aan ic-plekken tijdens de COVID-19-pandemie. Daarnaast hebben de Federatie en de KNMG in het afgelopen jaar vele gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, maatschappelijke organisaties zoals de ouderenbonden en huisartsen, leden van de Tweede Kamer en minister Van Ark voor Medische Zorg. Tijdens het opstellen van het Draaiboek is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd steeds op de hoogte gehouden van de vorderingen. Dit resulteerde in november in een brief waarin de Inspectie het Draaiboek heeft bestempeld als veldnorm. Het standpunt dat het kabinet afgelopen maandag in haar brief aan de Tweede kamer schreef, veroorzaakte daarom veel onrust bij de zorgprofessionals in de ziekenhuizen.

Minister Van Ark benadrukte tijdens het debat dat zij groot respect heeft voor de mensen binnen de Federatie Medisch Specialisten en de KNMG die zich hebben gebogen over dit vraagstuk. Hierbij wees zij ook op de gesprekken die zij heeft gevoerd met de artsenorganisaties en de ouderenbonden. Voor de minister staat voorop dat artsen die in een code zwart situatie terecht komen kunnen rekenen op politieke en maatschappelijke steun. De minister benadrukt dat zij zelf en het kabinet hebben geworsteld met dit dilemma. In reactie op vragen van D66 stelde de minister dat de Tweede Kamer zich eerder dit jaar heeft uitgesproken dat er geen sprake mag zijn van selectie op basis van leeftijd. Het oordeel van het kabinet was mede geënt op deze uitspraak van de Tweede Kamer, aldus de minister.
Uiteindelijk verzocht D66 fractieleider Jetten met het indienen van een motie namens een groot aantal Kamerfracties de regering haar standpunt ten aanzien van het draaiboek “triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie” te heroverwegen. Op verzoek van de minister is de motie van D66 aangehouden.

De Federatie en de KNMG voelen zich gesterkt door de brede steun die sprak uit de behandeling van dit onderwerp tijdens het waardig gevoerde Kamerdebat. Wij wachten nu de ontwikkelingen af en zullen verder reageren wanneer de politiek zich nader heeft uitgesproken over het Draaiboek.