Handreiking opzet artsen-flexpool COVID-afdelingen

Het Rijnstate ziekenhuis heeft een handreiking gemaakt voor het opzetten van een artsen-flexpool voor de COVID-afdelingen. Met behulp van een stappenplan wordt inzichtelijk hoeveel artsen er per week nodig zijn, welke capaciteiten zij moeten hebben en wat er nodig is aan bij- en omscholing.

Ook worden er in de handreiking aanwijzingen gegeven voor het inroosteren van personeel voor de COVID-afdelingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een pool van externe artsen die bij de eerste golf hulp heeft aangeboden. Daarnaast bevat de handreiking een advies over de overlegmomenten die nodig zijn om alles in goede banen te leiden en de juiste mensen mee te krijgen.

Solidariteit

Initiatiefnemer Marcel Spanier, mdl-arts en coöperatiebestuurder in het Rijnstate ziekenhuis zegt in een interview met de Federatie Medisch Specialisten: ‘Solidariteit is een van de belangrijkste voorwaarden om een flexpool tot een succes te maken. Het is nu in de tweede golf ingewikkelder om medewerking van andere specialismen te krijgen, omdat de reguliere zorg minder snel wordt afgeschaald. Iedereen wil graag de reguliere zorg maximaal blijven bieden.’

Webinar

Spanier zal op donderdag 5 november om 19.30 uur tijdens het webinar ‘Help elkaar helpen’ een uitgebreide toelichting geven op de handreiking. ‘We vinden het erg belangrijk om nu in deze tijd onze ervaringen te delen met andere ziekenhuizen zodat zij er hun voordeel mee kunnen doen.’