Handreiking opstarten poliklinische zorg

Nu het aantal IC- en klinische opnames van COVID-patiënten gestaag daalt, is het zaak om de poliklinische non-COVID zorg zo snel mogelijk en op een veilige manier op te starten. De 'Handreiking voor het opstarten van poliklinische non-COVID zorg' die de Federatie vandaag heeft gepubliceerd bevat praktische adviezen voor de eerste periode dat de poliklinische zorg wordt opgeschaald. De handreiking kan raden van bestuur en medisch specialisten helpen om gezamenlijk de opschaling lokaal veilig vorm te geven. Daarnaast biedt de handreiking suggesties voor werkafspraken met de huisartsen bij verwijzing en follow up van een patiënt.

De poliklinische non-COVID zorg is sinds begin maart 2020 sterk gereduceerd in Nederland. Enerzijds omdat personeel en organisatie nodig was voor de opvang van COVID-patiënten. Anderzijds omdat er aanpassingen waren in de RIVM-infectiepreventie aanbevelingen. Ook kwamen er minder mensen naar de huisarts en het ziekenhuis uit vrees voor besmetting met het coronavirus en vanuit de gedachte dat zorgverleners onvoldoende tijd hebben. De mate waarin de capaciteit voor poliklinische zorg is afgenomen varieert, per regio en per ziekenhuis.

Semi-acute zorg

Ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en huisartsen staan nu voor de uitdaging om de zorg in de anderhalvemetersamenleving mogelijk te maken. Daarnaast is er een groot aantal patiënten die in niet zijn doorverwezen of waar de zorg tijdelijk is gestopt. Omdat de acute zorg de afgelopen periode in het overgrote deel van de gevallen doorgang heeft kunnen vinden, richt de handreiking zich dan ook met name op opschaling van de semi-acute poliklinische zorg. Het document biedt in tweede instantie een handvat voor de herstart van de overige chronische zorg. De wijze waarop de opschaling kan worden vormgegeven wordt beïnvloed door lokale omstandigheden, faciliteiten en keuzes.

De 'Handreiking voor het opstarten van poliklinische non-COVID zorg' is opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen genootschap en Patiëntenfederatie Nederland.

Download de handreiking en de bijbehorende samenvattingskaart