Handreiking ‘Diagnostiek bij verdenking COVID-19 en opname-indicatie’

Een patiënt meldt zich op de SEH, heeft COVID-19 gerelateerde klachten en een opname-indicatie. Hoe bepaal je of deze patiënt op een COVID-19 afdeling opgenomen moet worden? De handreiking ‘Diagnostiek (PCR en CT) bij patiënten met een opname-indicatie en verdenking COVID-19 infectie’ van de Federatie Medisch Specialisten beschrijft door middel van een stroomschema het gebruik en de betrouwbaarheid van de microbiologische test en de CT-scan om COVID-19 te diagnosticeren.

Het schema begint bij een patiënt die binnenkomt op de SEH met klachten verdacht voor COVID-19. Indien deze patiënt een opname-indicatie heeft, start het proces voor COVID-19 diagnostiek. Door het inzetten van de microbiologische test (PCR) en eventueel radiodiagnostiek (CT-scan) wordt gekeken of deze patiënt opgenomen moet worden op een COVID-afdeling of op een non-COVID afdeling. De mogelijkheid voor een alternatieve diagnose wordt een belangrijke factor bij een negatieve test. Het stroomschema kan aangepast worden aan de lokale logistiek en behoeften.

Expertiseteam

De handreiking ‘Diagnostiek (PCR en CT) bij patiënten met een opname-indicatie en verdenking COVID-19 infectie’ is ontwikkeld door het expertiseteam Diagnostiek van de Federatie Medisch Specialisten. De medisch specialisten in het expertiseteam Diagnostiek zijn vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR).

In totaal zijn er vier expertiseteams van de Federatie bezig met het ontwikkelen en beoordelen van diverse leidraden, protocollen, richtlijnen en handreikingen. Er zijn expertiseteams voor diagnostiek, behandeling, infectiepreventie en nazorg. De expertiseteams worden ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Alle documenten staan op de speciale COVID-19 overzichtspagina van de Federatie.