Gepubliceerd: Raamwerk voor het behoud van reguliere klinische non-COVID zorg

De Federatie Medisch Specialisten heeft het Raamwerk voor het behoud van reguliere klinische non-COVID zorg in relatie tot de pandemische druk gepubliceerd. Dit Raamwerk geeft medisch specialisten en ziekenhuizen concrete handvatten om de continuïteit van de acute en de kritieke planbare zorg voor de patiënt binnen de instelling te waarborgen. Dit om blijvende gezondheidsschade en het verlies van levensjaren zo veel mogelijk te voorkomen.

Download het Raamwerk

Federatievoorzitter en kno-arts Peter Paul van Benthem: Gaan staaroperaties nog door? Of heupvervangingen? Kunnen galstenen verwijderd worden? Dit zijn slechts enkele vragen die nu op zorgprofessionals afkomen. Zij staan voor het maken van moeilijke beslissingen, en moeten rekening houden met het unieke ziektebeeld van iedere patiënt. Met de publicatie van dit Raamwerk willen we de medisch specialisten en de raden van bestuur van de ziekenhuizen en zorginstellingen ondersteunen bij het maken van deze beslissingen. We willen overal in het land de acute en kritieke planbare zorg overeind houden, ongeacht de mate van pandemische druk waar een ziekenhuis mee te kampen heeft, zodat ze tijdens deze tsunami die we over ons heen krijgen, de juiste keuzes blijven maken voor álle patiënten,’ aldus Van Benthem. ‘Want ondanks de intense COVID-zorg in de ziekenhuizen zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat die patiënt met darmkanker nú geopereerd wordt. En dat die ernstig depressieve en suïcide patiënt onmiddellijk hulp krijgt. Tegelijkertijd moeten we de patiënten met een minder kritieke zorgvraag blijven bijstaan zodat ze niet onnodig hoeven lijden.’

Urgentie versus druk op de zorg

Het Raamwerk moet bijdragen aan een uniforme werkwijze voor alle ziekenhuizen zodat de zorg voor alle Nederlanders op landelijk niveau gelijk blijft. Voor de klinische non-COVID zorg wordt in het Raamwerk een klassenindeling van zorg gemaakt op basis van urgentie: (semi-)acute zorg (zorg noodzakelijk < 1 week), kritieke planbare zorg (1-6 weken), en overige planbare zorg ofwel chronische zorg (> 6 weken). Per urgentieklasse is op drie verschillende niveaus van zorgcontinuïteit beschreven welke maatregelen een ziekenhuis zou moeten nemen.
Van Benthem: ‘Het LUMC waar ik werk, valt onder het niveau ‘onder druk’. Als kno-arts wil ik dat mijn patiënt nu toch een neusbijholte-operatie krijgt, en dus zoeken we volgens het advies in het Raamwerk in de regio naar een plek voor hem. En als dat niet kan, zoeken we desnoods een plek verder weg in een ziekenhuis dat minder overbelast is.

Lees ook: nieuwsbericht Handreiking op- en afschalen reguliere poliklinische zorg