Gepubliceerd: Handreiking op- en afschalen reguliere poliklinische zorg

Het toenemend aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames leidt tot druk op de reguliere zorgverlening in de ziekenhuizen. Daarom publiceert de Federatie Medisch Specialisten vandaag de Handreiking voor keuzes bij het op- en afschalen van reguliere poliklinische non-COVID zorg ten tijde van schaarste in de COVID-19 pandemie. Deze biedt handvatten aan medisch specialisten en de besturen van zorginstellingen om de reguliere poliklinische zorg zo veel mogelijk te behouden of veilig af te schalen. Hoewel ongewenst, is het afschalen van zorg tijdens deze tweede golf op dit moment onvermijdelijk.

Peter Paul van Benthem: ‘Het druist zeer in tegen de intrinsieke motivatie van iedere arts om zorg af te schalen. Willen we naast de spoedzorg van COVID-patiënten zoveel mogelijk van de reguliere zorg overeind houden, dan zijn maatwerk en flexibiliteit belangrijke uitgangspunten voor zorgvuldige besluitvorming bij het afschalen van planbare zorg. De besluiten om al dan niet zorg uit te stellen worden uiteindelijk in de diverse ziekenhuizen en instellingen zelf genomen. Deze lokale besluitvorming zal helpen om zoveel mogelijk zorg overeind te houden.’

De argumentatie bij het maken van de keuzes voor opschalen of voor afschalen van de reguliere poliklinische zorg liggen in elkaars verlengde. Waar deze handreiking afgelopen zomer is gepubliceerd voor het opschalen van de poliklinische zorg, worstelen de ziekenhuizen op dit moment vooral met de vraag hoe ze veilig zorg kunnen afschalen. De wijze waarop een mogelijke, tijdelijke afschaling met zoveel mogelijk behoud van reguliere poliklinische zorg kan worden vormgegeven, wordt beïnvloed door lokale omstandigheden, faciliteiten en keuzes. De Handreiking kan helpen bij de dialoog tussen de raad van bestuur en medisch specialisten over het behouden en/of afschalen van de poliklinische zorg. De raad van bestuur van de instelling is en blijft eindverantwoordelijk voor continuïteit en kwaliteit van de geleverde zorg en daarmee voor de organisatie van zorg.

Ook huisartsen worden geconfronteerd met een toename aan wachtende patiënten. De Handreiking geeft aan hoe belangrijk het is dat medisch specialisten en ziekenhuizen goede afspraken maken met huisartsen over de mogelijkheden van verwijzing en follow-up van patiënten. Met input van de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen genootschap en de Patiëntenfederatie Nederland is deze handreiking door de Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen opgesteld.

Download de Handreiking