Federatie stuurt brief aan informateur

De Federatie heeft een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink gestuurd over de medisch-specialistische zorg voor het opstellen van het regeerakkoord 2021. Peter Paul van Benthem, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten: ‘We vinden het belangrijk dat de stem van de zorgprofessional richtinggevend is in het zorgbeleid. We roepen het nieuwe kabinet op om ruimte en vertrouwen te geven aan zorgprofessionals en de institutionalisering en bureaucratisering tegen te gaan.’

De Federatie heeft in de brief aangegeven dat we in de afgelopen jaren in de zorg steeds vaker tegen de grenzen aanlopen van wat mogelijk is. Dat gaat ten koste van de patiënt en de zorgverleners. De zorgvraag stijgt door de vergrijzing en de explosieve toename van chronische aandoeningen. Daarnaast wordt door multimorbiditeit en technologische ontwikkelingen de zorg steeds complexer. Budgetten staan onder druk en we komen steeds vaker handen aan het bed tekort. Iedere dokter wil boven alles de patiënt beter maken en het vak verder ontwikkelen.

Wij hebben aan de achterban gevraagd wat op dit moment hun boodschap is aan de politiek. Uit de ruim 900 reacties blijkt dat er grote zorgen zijn over de behoefte van buitenaf om het werk van de dokters te controleren en te beheersen. Door bijvoorbeeld de bemoeienis van zorgverzekeraars, de overheid en instituten zoals de NZa en het Zorginstituut. Daarnaast vindt de meerderheid van de medisch specialisten het belangrijk dat de vrije keuze tussen werken in dienstverband of als vrijgevestigd medisch specialist behouden moet blijven. De Federatie vraagt het nieuwe kabinet om de gevolgen van verplicht dienstverband eerst goed te onderzoeken voordat overgegaan wordt tot het maken van afspraken in het regeerakkoord.

De Federatie benadrukt in de brief de ambitie om de wereldwijd erkende toppositie van de Nederlandse medisch-specialistische zorg ook na het coronatijdperk te behouden. Van Benthem: ‘Willen we die ambitie waarmaken, dan is de faciliterende rol van de politiek cruciaal. Maak de gedrevenheid en het vakmanschap van alle zorgprofessionals richtinggevend in het zorgbeleid.’