Drie nieuwe Verstandige Keuzes voor arts en patiënt

Over welke verstandige keuzes moeten arts en patiënt met elkaar in gesprek? Die vraag staat centraal bij de campagne Verstandig Kiezen van de Orde van Medisch Specialisten, de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw. Op het Zorgvisiecongres 'Sturen op gepaste zorg' hebben de partijen vandaag drie nieuwe 'Verstandige Keuzes' gepresenteerd voor refluxziekte bij kinderen tot 18 jaar, acute wond en voor verstandige keuzes binnen de urologie. De overzichten helpen patiënten en artsen om samen een beslissing te maken over de beste zorg en tegelijkertijd te werken aan kostenbeheersing.

Verstandige Keuzes

Een voorbeeld van een Verstandige Keuze bij acute wond (een wond die ontstaat na een operatie of trauma) is om de wond niet in een badje met bijvoorbeeld Biotex of Badedas te weken. Voor de behandeling van gastro-oesofageale refluxziekte bij kinderen tot 18 jaar geldt dat röntgenonderzoek niet de beste optie is om een diagnose te stellen. En binnen de urologie zouden arts en patiënt bijvoorbeeld kunnen bespreken of een botscan wel nodig is, als er bij prostaatkanker een kleine kans is op uitzaaiingen. Per overzicht zijn er vijf punten genoemd die in de spreekkamer aan de orde zouden kunnen komen.

Lage rugpijn

Eerder presenteerden de initiatiefnemers van de campagne Verstandig Kiezen een Verstandige Keuze bij een lage rughernia. Patiënt en arts beslissen samen of er geopereerd moet worden en zo ja, op welk moment. Aanbevolen wordt om dat bij alleen rugpijn niet te doen, omdat er zonder opereren ook goede resultaten worden bereikt.

Samenwerking

De nieuwe Verstandige Keuzes zijn ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Urologie en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie ontwikkelde eerder de Verstandige Keuze bij een lage rughernia. Patiëntenfederatie NPCF helpt bij de implementatie van deze materialen.