Controle- en fraudecijfers 2017 bekend

Zorgverzekeraars hebben in 2017 voor 27 miljoen euro aan fraude vastgesteld, blijkt uit de jaarlijkse controle- en fraudecijfers van Zorgverzekeraars Nederland. In de gehele zorgsector is fraude met 8 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2016. Zorgverzekeraars spreken van fraude als een regel is overtreden en sprake is van bewust of opzettelijk handelen waardoor er onterecht voordeel wordt behaald. In de meerderheid van de gevallen is er echter sprake van fouten door onbewust gedrag en dus niet van fraude.

ZN onderzocht 61 fraudegevallen in de medisch specialistische zorg. In slechts één van de 61 onderzoeken is vastgesteld dat fraude is gepleegd door een derde, alle overige 60 fraudegevallen betreft fraude gepleegd door verzekerden. Het gaat daarbij om frauduleuze nota’s voor medisch specialistische zorg in het buitenland vanuit de werelddekking in de Zorgverzekeringswet. Uit het rapport blijkt dat er in geen enkel geval binnen de medisch-specialistische zorg fraude is gepleegd door een zorgaanbieder.

Samenwerking

Volgens de Federatie is dit het resultaat van de betere samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Federatie participeert met ZN en de werkgeversorganisaties NVZ, NFU en ZKN in het traject 'Horizontaal toezicht'. In plaats van controle van declaraties achteraf, gebeurt dit nu eerder in het proces. Hierdoor krijgen zorgaanbieders sneller zekerheid over de juistheid van declaraties. Zorgverzekeraars kunnen op hun beurt verzekerden sneller inzicht geven in hun zorgnota’s.

Percentages

Bijna drie kwart van het in 2017 vastgestelde fraudebedrag is gepleegd door zorgaanbieders (77 procent). Bij verzekerden en PGB-budgethouders (12 procent) en derden, zoals niet-professionele PGB-zorgverleners, bemiddelingsbureaus en leveranciers van hulpmiddelen (5 procent) liggen de percentages aanzienlijk lager.