Congres zet netwerkgeneeskunde op de kaart

Maak werk van netwerkgeneeskunde. Dat was de hoofdboodschap van het Congres Netwerkgeneeskunde van de Federatie Medisch Specialisten op 19 maart in Utrecht. Voorzitter Marcel Daniëls opende het congres met een opdracht aan de 350 deelnemers: ‘Ik nodig u uit om morgen uw eigen spreekuurlijst te bekijken en uzelf bij elke patiënt de vraag te stellen: had deze patiënt ook echt naar het ziekenhuis moeten komen? Kan deze patiënt ook anders geholpen worden, meer toegespitst op de behoefte van de patiënt? Door iemand anders wellicht? Doelmatiger?’

Spreekuurlijst

Volgens Daniëls, die tijdens het congres de rol van dagvoorzitter vervulde, is de kennis en kunde van medisch specialisten niet gebonden aan het gebouw van het ziekenhuis, of alleen in de zogenaamde ‘2e en 3e lijn’. ‘Dat een gebouw nodig is staat buiten kijf: operatiekamers, intensive care, CT scanners, bedden voor de meest zieken. Maar moet iedere patiënt, om te kunnen profiteren van de kennis en kunde van de medisch specialist, dan ook naar het ziekenhuis komen?’ De Federatie ziet meer toekomst in netwerkgeneeskunde als middel om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren, én door de juiste professional, dan door te schuiven met de patiënt als pakketje van de ene naar de andere zorgverlener.

Uitnodiging Bruins

Tijdens het congres stonden de goede voorbeelden van netwerkgeneeskunde centraal, maar er was ook veel aandacht voor de obstakels. Met name goede uitwisseling van gegevens en de bekostiging belemmeren netwerkgeneeskunde. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg nodigde in zijn speech medisch specialisten uit om te komen praten, en samen te kijken welke regels de bekostiging van netwerkgeneeskunde in de weg staan. ‘Marcel Daniëls heeft mijn nummer’, zei Bruins. Hij gaf aan dat hij naast de Federatie ook de toezichthouders ACM en NZa aan tafel wilde. Ook zei hij bezig te zijn met een wetsvoorstel voor meer eenduidigheid van ‘taal en techniek’, zodat verschillende systemen beter gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

Ga naar het volledige verslag en foto’s van het congres