Aanvragen bekostiging nieuwe initiatieven

Vanaf 2021 is er een aanvullende mogelijkheid om medisch-specialistische zorg te bekostigen: de zogenoemde facultatieve prestatie. Hiermee kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken over (nieuwe) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere dbc's, zoals bijvoorbeeld initiatieven voor de juiste zorg op de juiste plek.

Een voorbeeld: een medisch specialist uit een umc die elke week zijn collega’s in een algemeen ziekenhuis helpt bij de diagnostisering van patiënten om te voorkomen dat ze onnodig naar de derde lijn worden verwezen, kan dit niet registreren. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen samen een voorstel voor een facultatieve prestatie indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waardoor financiering wel mogelijk wordt gemaakt.

Voor alle zorgaanbieders

Het doel is om lokale knelpunten op te lossen die partijen ervaren bij de bekostiging op basis van landelijke prestaties (dbc's) die voor iedereen hetzelfde zijn. Met een facultatieve prestatie is er meer ruimte voor maatwerk en flexibiliteit. Na goedkeuring door de NZa is deze prestatie te gebruiken voor alle zorgaanbieders binnen de medisch specialistische zorg die deze zorg willen verlenen.

De afspraken moeten volgens de NZa vastgelegd in het contract tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder. De Federatie raadt medisch specialisten dan ook aan initiatieven te bespreken met de raad van bestuur van het ziekenhuis/zorginstelling.

Lees meer over het aanvragen en bekijk diverse praktijkvoorbeelden
Bekijk de meer dan 180 voorbeelden en diverse praktische handvatten van de juiste zorg op de juiste plek