Federatienieuws


Handreikingen


Registratie expertiseadviezen
Medisch specialisten die te maken krijgen met patiënten met zeldzame aandoeningen vragen regelmatig collega’s in expertisecentra om advies. Per 1 januari 2023 kunnen deze collega’s dit advies registreren. In de nieuwe handreiking Expertiseadviezen staat beschreven onder welke voorwaarden zij dit mogen doen.

Telemonitoring
Telemonitoring kan sinds 1 januari 2023 geregistreerd worden. In de handreiking Telemonitoring staat op welke manier medisch specialisten dit kunnen doen.

Regionaal opleiden
Om het regionaal opleiden praktisch te organiseren en vorm te geven, is een handreiking met implementatietools beschikbaar. De handreiking gaat in op de betekenis van regionaal opleiden voor de individuele aios, opleiders en opleidersgroepen binnen een specialisme.

Regionale samenwerking
Om regionale samenwerking te versterken, ontwikkelde de Federatie samen met de NVZ de factsheet Regionale samenwerking met adviezen voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Aanleiding is het Integraal Zorgakkoord waarin staat dat regionale samenwerking nodig is om passende zorg vorm te geven.

Brieven aan de politiek


Geneesmiddeltekorten
Samen met verschillende zorgpartijen heeft de Federatie in een brief aan minister Kuipers haar zorgen geuit over de kwaliteit en continuïteit van farmaceutische zorg door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. 

Arbeidsmarktbeleid
De Federatie vraagt de Tweede Kamer bij de transformatie naar passende zorg waakzaam te zijn voor toenemende regeldruk, controledrang, administratielast en het tekort aan personeel, en om de toenemende arbeidsmarktproblematiek van startende medisch specialisten hoog op de agenda te zetten.

Leefstijlpreventie
Het Netwerk Preventie van de Federatie pleit bij de Tweede Kamer voorafgaand aan een debat over leefstijlpreventie met klem voor extra inzet op de twee punten die bewezen het meeste effect sorteren bij tabaksontmoediging: prijs en beschikbaarheid.

Richtlijnen


Modules obstetrie
Een internationale werkgroep ontwikkelde binnen een pilot van de gynaecologievereniging nieuwe modules, waaronder drie nieuwe modules bij de richtlijn Dreigende vroeggeboorte.

Nieuwe richtlijn Sinus pilonidalis
Voor chirurgen, plastisch chirurgen, kinderchirurgen, dermatologen, seh-artsen en wondverpleegkundigen is een nieuwe richtlijn ontwikkeld voor de behandelingen van sinus pilonidalis.

Herziening richtlijn Coloscopie surveillance
De richtlijn Coloscopie surveillance is aangepast nu wetenschappelijk onderzoek aantoont dat periodieke controle van de dikke darm voor patiënten bij wie één of meerdere darmpoliepen verwijderd zijn niet altijd (in dezelfde frequentie) noodzakelijk is.

En ook


Accreditatie voor begeleide intervisie
Om accreditatie van begeleide intervisie voor medisch specialisten te behouden, is de regeling Begeleide intervisie voor medisch specialisten vastgesteld. Deze regeling wordt gefaciliteerd door de Federatie nu ABAN dit niet meer doet.

23 voordrachten Wetenschaps- en innovatieprijs
Een jury buigt zich over 23 voorgedragen innovatieve onderzoeken voor de Wetenschaps- en innovatieprijs 2023. De prijs wordt in juni uitgereikt.

Tweedelijns patiënteninformatie op Thuisarts.nl fors uitgebreid
Op Thuisarts.nl is de tweedelijns patiënteninformatie uitgebreid met twintig nieuwe teksten, onder andere met informatie over darmkanker, wondzorg, sepsis en hooikoorts. Federatie ondertekent Green Deal 3.0 Daarmee ondersteunen we de beweging naar een meer duurzame zorg, dus minder verspilling, vervuiling en uitstoot in de zorg. Een van de doelstellingen van de Green Deal 3.0 is om CO2-uitstoot met 55 procent terug brengen.

Federatie ondertekent Green Deal 3.0
Daarmee ondersteunen we de beweging naar een meer duurzame zorg, dus minder verspilling, vervuiling en uitstoot in de zorg. Een van de doelstellingen van de Green Deal 3.0 is om CO2-uitstoot met 55 procent terug te brengen.


Download het artikel als pdf
Lees meer artikelen uit het magazine