Federatie ondertekent Green Deal 3.0

Donderdag 8 december ondertekende Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem de Green Deal 3.0 Samen werken aan Duurzame Zorg. De Federatie Medisch Specialisten ondersteunt daarmee de beweging naar een meer duurzame zorg. De zorg in Nederland is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. De productie, het transport en de afvalverwerking van medische producten veroorzaken een groot deel van deze uitstoot. Van Benthem: ‘Er zijn vele duurzame zorginitiatieven binnen wetenschappelijke verenigingen en van bevlogen groene dokters in ziekenhuizen. Ik vind het een mooie en noodzakelijke ontwikkeling dat medici actief duurzaamheid bepleiten in hun organisaties en daarbuiten. Met het ondertekenen van de Green Deal ondersteunen we de beweging naar een meer duurzame zorg, dus minder verspilling, vervuiling en uitstoot in de zorg.’ 

Green Deal 3.0

Aan de hand van vijf doelen beschrijft de Green Deal concrete doelstellingen. Zo moet de CO2-uitstoot met 55 procent teruggebracht worden. Ook is het van belang om de bewustwording en de kennis over de impact van de zorg op het klimaat te vergroten, bijvoorbeeld door de inbedding ervan in alle zorgopleidingen. De Green Deal zet ook in op meer hergebruik en circulair gebruik van materialen en op het verminderen van de milieu- belasting door medicatiegebruik. Er wordt ook ingezet op preventie door gezonder leven en eten te bevorderen onder patiënten, cliënten en medewerkers.  

Duurzame initiatieven

De Federatie, wetenschappelijke verenigingen en individuele medisch specialisten spannen zich op verschillende manieren in voor een duurzame zorg. Zo werkt het Landelijk Netwerk de Groene OK aan duurzame oplossingen voor bijvoorbeeld anesthesiedampen, medicijnresten, energie en plastic afval. De Groene IC probeert de CO2-footprint van de intensive care’s te verminderen. En ook wetenschappelijke verenigingen hebben verschillende werkgroepen, commissies of projecten om de zorg te verduurzamen. Een paar voorbeelden: de projectgroep Duurzame Oogheelkunde, de projectgroep Gynae Goes Green, de commissie groene KNO, de Groene Uroloog en de Groene Psychiater. Recent heeft Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem een podcast over duurzaamheid gemaakt. En vorige week stond de bijeenkomst van het Netwerk Innovatie van de Federatie in het teken van duurzaamheid in de zorg.