Federatienieuws

Luister de podcast Stem van de dokter

In de podcast van de Federatie gaan medisch specialisten in gesprek met elkaar en andere deskundigen, zoals verpleegkundigen, patiënten en ziekenhuisbestuurders, over belangrijke thema’s binnen de zorg. De eerste aflevering van Stem van de dokter gaat over passende zorg. Volgens het coalitieakkoord is passende zorg de norm is. Wat betekent dit? En wat betekent dit voor medisch specialisten? Gastheer is Peter Paul van Benthem, kno-arts en Federatievoorzitter.

Podcastaflevering 1: Passende zorg; met anios chirurgie Emma Gertsen en gastro-intestinaal en oncologisch chirurg en Federatiebestuurder Jelle Ruurda.

Podcastaflevering 2: Jonge medisch specialisten op de arbeidsmarkt; met chirurg in opleiding Heleen Snijders, klinisch geriater in opleiding Roos van de Zwan en Rozemarijn Teeuw, kno-arts en msb-voorzitter.

Beluister de podcast Stem van de dokter op Spotify (ook beschikbaar op Itunes)

Toenemend gebruik van de digitale leeromgeving

De Federatie heeft in het kader van Opleiden 2025 een besloten digitale leeromgeving (DLO) ontwikkeld voor aios en medisch specialisten. Inmiddels kent het DLO ruim duizend gebruikers en zijn er al negen wetenschappelijke verenigingen die onderwijs aanbieden via dit digitale platform.

Wetenschappelijke verenigingen kunnen via de DLO op interactieve wijze kennisproducten zoals een e-learning ontwikkelen of blended learning aanbieden waarbij er sprake is van een combinatie tussen digitaal en fysiek onderwijs. Zo kan een landelijke onderwijsdag bijvoorbeeld fysiek plaatsvinden, maar de voorbereiding en naslag via de DLO. Daarnaast kunnen cursussen gemakkelijk aan meerdere groepen worden aangeboden. Bijvoorbeeld een cursus neuroradiologie, die zowel vanuit neurologie als de radiologie wordt aangeboden.

Lees de eerste ervaringen met de DLO.

Federatienieuws

Tweejaarlijkse loopbaanmonitor medisch specialisten

Alle 30.000 Nederlandse medisch specialisten (in opleiding), ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici (in opleiding), zijn begin februari uitgenodigd om de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten in te vullen. De Federatie, LAD en De Jonge Specialist (DJS) willen met deze loopbaanmonitor meer inzicht krijgen in hoe de loopbaan van medisch specialisten en aios zich ontwikkelt, van opleiding tot pensioen. Daarnaast helpt de monitor om de knelpunten in de arbeidsmarktproblematiek beter in kaart te brengen.

Naast algemene vragen hebben 25 wetenschappelijke verenigingen specialisme-specifieke vragen aangeleverd. Zo krijgen onder meer (in opleiding zijnde) internisten, dermatologen, revalidatieartsen, chirurgen en anesthesiologen een aantal vragen over hun specialisme. Hierdoor krijgen individuele aios en medisch specialisten naast inzicht in hun eigen loopbaanontwikkeling ook inzicht in hoe deze zich verhoudt tot die van collega’s en andere specialisten.

Meer informatie op loopbaanmonitormedischspecialisten.nl.

Download het artikel als pdf
Lees meer artikelen uit het magazine