Kwaliteitsvisitatie: implementatie toekomstvisie

De adviescommissie kwaliteitsvisitatie van de Federatie Medisch Specialisten heeft in 2020 een toekomstvisie op de kwaliteitsvisitatie gepubliceerd. Om deze visie te implementeren in de praktijk wordt momenteel door meerdere verenigingen een plan ontwikkeld. Daarbij is speciale aandacht voor het vakgroepfunctioneren, met in het bijzonder het functioneren in zorgnetwerken en innovatie van de vakgroep.

Dit driejarige traject gaat in 2021 van start. Initiatiefnemer is Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) en er zijn vierentwintig wetenschappelijke verenigingen bij betrokken.  

Onze aanpak

Het Kennisinstituut vervult samen met Qualicura een adviserende rol in dit project.  

  • In dit project betekent dit dat het kennisinstituut de werkgroep ondersteunt in de inventarisatie hoe het vakgroepfunctioneren, in het bijzonder het vakgroepfunctioneren in netwerken en innovatie, in kaart gebracht kan worden.  
  • Daarnaast wordt ook de vertaalslag naar kwaliteitsnormen voor het vakgroepfunctioneren in de kwaliteitsvisitatie gemaakt.  
  • Ten slotte wordt in kaart gebracht welke instrumenten of methoden er zijn om het vakgroepfunctioneren te evalueren en of deze doorontwikkeling nodig hebben naar aanleiding van de bevindingen rondom het vakgroepfunctioneren in netwerken en innovatie. 

Betrokken verenigingen 

Naast de NVNG zijn ook betrokken: de oogartsen (NOG), internisten (NIV), orthopeden (NOV), allergologen (NVvAKI), cardiologen (NVVC), dermatologen (NVDV), kinderartsen (NVK), klinisch geriaters (NVKG), kno-artsen (NVKNO), neurochirurgen (NVvN), gynaecologen (NVOG), pathologen (NVVP), plastisch chirurgen (NVPC), psychiaters (NVvP), reumatologen (NVR), urologen (NVU), sportartsen (VSG), klinisch fysici (NVKF), klinisch chemici (NVKC), mdl-artsen (NVMDL), revalidatieartsen (VRA), anesthesiologen (NVA), medisch microbiologen (NVMM) en radiologen (NVvR).