Visitatietraining

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten traint visiteurs in het visiteren met een normenrapport. Een normenrapport zorgt voor duidelijke criteria waarmee de kwaliteit geëvalueerd wordt, voor zowel visiteurs als gevisiteerde vakgroepen/maatschappen.

Na het volgen van de visitatietraining is uw kennis rondom de meest recente ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsvisitaties op peil, bent u getraind in het voeren van bijvoorbeeld vraag- en feedbackgesprekken en kunt u visiteren met een normenrapport.

Deze training is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) met 6 punten. De Academie voor medisch specialisten faciliteert de training. 

Mogelijkheden 

Het Kennisinstituut organiseert viermaal per jaar een generieke visitatietraining. Deze training is bedoeld voor visiteurs van alle wetenschappelijke verenigingen. Daarnaast kan het Kennisinstituut samen met De Academie een training op maat verzorgen. 

De trainers

De trainers van de visitatietraining hebben ruime ervaring met kwaliteitsvisitaties in het medisch-specialistische domein. Zij zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en methodieken maar kunnen ook de brug slaan naar de dagelijkse praktijk.

Opbouw van de generieke training

De training bestaat uit drie onderdelen:

  • Algemene informatie (uitgangspunten, juridische aspecten, het normenrapport);
  • De methodiek (het proces, de rapportage en instrumenten, o.a. de Quick Scan/Team Climate Inventory, medical audit, dossieronderzoek en de KISZ-lijst);
  • Gesprekstechnieken (theorie en praktijk).

De training voldoet aan de leidraad Visitatietraining van de Federatie Medisch Specialisten.

Voor wie

De training is bedoeld voor zowel beginnende visiteurs (medisch specialist, ongeacht het specialisme) als ervaren visiteurs die willen leren visiteren met een normenrapport.

Duur en locatie

Een training duurt van 9.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in de Domus Medica in Utrecht. 

Cursusdata 2024

Vrijdag 9 februari 2024 (VOL)
Vrijdag 7 juni 2024
Vrijdag 11 oktober 2024
Vrijdag 29 november 2024

Kosten

€ 500 per persoon
 
Aanmelden

Je kunt je via De Academie aanmelden voor de training

Visitatietraining op maat

Wetenschappelijke verenigingen kunnen contact opnemen met het Kennisinstituut indien zij een visitatietraining op maat willen. De visitatietraining op maat kan van pas komen wanneer:
 

  • er meerdere visiteurs zijn die in één keer opgeleid moeten worden;
  • er een nieuwe visitatiemethodiek is waar je de visitatiecommissie over wilt informeren en mee wilt laten oefenen;
  • je een specifiek onderwerp van de visitatiemethodiek wilt belichten.

Visitatietrainingen op maat worden geheel afgestemd op de visitatiemethodiek van de wetenschappelijke vereniging. Afhankelijk van je wensen kunnen de adviseurs hier verschillende type trainingen aan verbinden. De duur, locatie en kosten van deze training worden in overleg met de wetenschappelijke vereniging bepaald. 

Heidag / intervisietraining

Wetenschappelijke verenigingen kunnen contact opnemen met het Kennisinstituut indien zij een heidag of intervisietraining willen organiseren over de kwaliteitsvisitatie. Een heidag of intervisietraining kan bijvoorbeeld van pas komen wanneer: 
 
visiteurs moeilijke situaties tijdens kwaliteitsvisitaties willen bespreken;
de visitatiemethodiek discussie oplevert binnen de visitatiecommissie; 
een update over de visitatiemethodiek willen bespreken.

Een heidag of intervisietraining wordt geheel afgestemd op de wensen van de wetenschappelijke vereniging. De adviseurs van het Kennisinstituut kunnen de wetenschappelijke vereniging ook adviseren in het type heidag of intervisietraining. De duur, locatie en kosten van een heidag / intervisietraining worden in overleg met de wetenschappelijke vereniging bepaald.

Meer weten?

Wil je eerst meer weten over deze training? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Top-Smits, adviseur, k.smits@kennisinstituut.nl.